Modlitwy, Odpowiednie modlitwy

Molitwa o uwolnienie dla rodziny

Modlitwa o uwolnienie dla rodziny

Ojcze, który jesteś nieskończenie dobry, oddaję Ci to miejsce, w którym mieszkam z moją rodziną, nasz dom.

Wiele domów stało się miejscami sporów, kłótni o spadek lub długi finansowe, miejscami smutku i cierpienia. Niektóre zostały zranione przez różne nieprawości, takie jak niewierność, nienawiść, przemoc, świat, pornografia, egoizm, niesprawiedliwość, kradzież, handel narkotykami, brak szacunku, poważna choroba, zaburzenia psychiczne, agresja, śmierć i aborcja.

Niektóre domy zostały zbudowane na terenach, które były przedmiotem sporów prawnych i nieuczciwie zdobytego majątku, a także niesprawiedliwie odziedziczonego, co może być przyczyną śmierci, wypadków, przemocy i agresji.

Panie, proszę Cię, abyś nas pobłogosławił i usunął z nas wszystko to zło!

Wiem, że Wrogi wykorzystuje te sytuacje, aby się w nich osiedlić, ale wiem również, że Ty masz moc wypędzić wszelkie zło z tego miejsca. Dlatego proszę Cię, abyś wypędził diabła i nie pozwolił mu nigdy więcej powrócić do tego domu.

Dzisiaj decyduję się poświęcić ten dom Tobie. Proszę Cię, abyś tak jak wszedłeś do domu młodej pary w Kanie Galilejskiej i tam dokonał swojego pierwszego cudu, dziś wszedł do mojego domu i wypędził wszelkie zło, które mogło się w nim osiedlić.

Proszę Cię, Panie Jezu, abyś swoją mocą teraz wypędził wszelkie zło!

Niech wszelkie zło odejdzie z tego miejsca, natychmiast teraz, w imię Jezusa, i niech nigdy więcej nie powróci, ponieważ ten dom teraz należy do Boga i jest Mu poświęcony.

Panie, proszę Cię, abyś usunął z tego miejsca wszelkie konflikty między braćmi, wszelkie walki, wszelki brak szacunku i wszelką przemoc między rodzicami a dziećmi, między małżonkami, którzy tutaj mieszkają, i między wszystkimi, którzy w nim mieszkają, a także u sąsiadów.

Niech aniołowie Boży zamieszkają w tym domu. Niech osiedlą się w każdym pokoju, łazience, kuchni, korytarzach i na podwórku. Niech nasz dom będzie twierdzą, którą strzegą aniołowie Boży, tak aby cała nasza rodzina była wytrwała w modlitwie i pozostała wierna Bożej miłości, a pokój i spokój zamieszkają w nim.

Dziękuję Ci, Panie, że wysłuchujesz moje modlitwy. Pozwól nam służyć Tobie każdego dnia, a Twój błogosławieństwo niech pozostanie na nas. Teraz wiesz, Panie, że ten dom należy do Ciebie. Zostań z nami, Panie! Amen.

Po modlitwie odmówcie Ojcze nasz i pobłogosławcie wodą święconą wszystkie pomieszczenia.

Kompletną listę prigodnih molitvi pronađi ovdje:Odpowiednie modlitwy

Powiązane wpisy