Modlitwy, Nowenna

Nowenna ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

nowenna Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Prosimy Cię, Panie, aby Twoją łaską poprzedzały nasze czyny i Twoją pomocą nas prowadziły, aby każda nasza modlitwa i działanie zawsze zaczynało się z Tobą i przez Ciebie było zakończone. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
1. DZIEŃ:
O Najczystsza Dziewico Maryjo, poczęta bez grzechu pierworodnego, Twoja nieskalana czystość jest podobna do płonącego krzaku jeżyny, który obserwował Mojżesz, ugaś w nas ognie grzesznych pożądliwości, przez które wiele dusz się traci. Błogosławione święte i nieskalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny.
Zdrowaś Maryjo…
2. DZIEŃ:
O szczęśliwa Dziewico Maryjo, która została zachowana jak tajemnicza łódź przed powszechnym potopem pierworodnego grzechu, zachowaj mnie również przed potopem tak wielu grzechów, które zalały wszystkie wsie i miasta chrześcijańskie. Błogosławione święte i nieskalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny.
Zdrowaś Maryjo…
3. DZIEŃ:
O Maryjo, cudowna czysta gołębico, która została wypuszczona z rąk Bożych i natychmiast wzbiła się na skrzydłach swojej świętej niewinności, nigdy nie wpadając w błoto nieczystości, w które tonie cały świat, spraw, abym również wzniósł się na skrzydłach Bożej miłości nad świat zakażony tym grzechem i znienawidził wszystkie jego grzeszne przyjemności i nietrwałe dobra. Błogosławione święte i nieskalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny.
Zdrowaś Maryjo…
4. DZIEŃ:
O czysta Dziewico Maryjo, zawsze stojąca przy źródle łask Bożych, zakwitłaś jak płodna palma pachnącym kwiatem wszystkich cnót, spraw, abym również miał otwarte drzwi Bożych łask, abym mógł osiągnąć godny owoc pokuty. Błogosławione święte i nieskalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny.
Zdrowaś Maryjo…
5. DZIEŃ:
O ukochana Dziewico Maryjo, która jest podobna do zamkniętego, ozdobionego ogrodu, do którego nigdy nie wchodzi jadowity wąż piekielny, nie pozwól, aby jakikolwiek grzech wkradł się do ogrodu mojego serca. Błogosławione święte i nieskalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny.
Zdrowaś Maryjo…
6. DZIEŃ:
O czysta Dziewico Maryjo, która wschodzisz na ten świat jak rumiane świt bez jakiejkolwiek plamy i ciemności, spraw, abym nigdy nie zapadł w ciemności śmiertelnego grzechu. Błogosławione święte i nieskalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny.
Zdrowaś Maryjo…
7. DZIEŃ:
O Niepokalana Dziewico Maryjo, która od samego początku kwitła jak pachnąca lilia, rozsiewając na wszystkie strony swój szlachetny zapach, który nigdy nie skaża trujący wiatr grzechu, spraw, abym moje serce nigdy nie zatruło się nieczystym grzechem rozpustnym… Błogosławione święte i nieskalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny.
Zdrowaś Maryjo…
8. DZIEŃ:
O słodka Dziewico Maryjo, która poczęła i urodziła boski owoc łona swojego Jezusa przez Ducha Świętego, wyproś mi przez swoje zasługi cnotę czystości, której obiecuje się widzenie oblicza Bożego, jak sam Zbawiciel Jezus mówi: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą… Błogosławione święte i nieskalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny.
Zdrowaś Maryjo…
9. DZIEŃ:
O Dziewico Maryjo, najukochańsza u Boga, najmilsza i zawsze przyjęta przez Niego, wyproś mi Łaskę, abym na tym świecie żył święcie i umarł święcie, i abyśmy wszyscy razem z Tobą, w towarzystwie wszystkich świętych, na wieki chwalili i wysławiali Boga, a Tobie dziękowali za wyproszone Łaski. Błogosławione święte i nieskalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny.
Zdrowaś Maryjo…

Całą listę nowenn znajdziesz tutaj: Nowenny

Powiązane wpisy