Litanie, Modlitwy

Litania do św. Tomasza Apostoła

Litania do św. Tomasza Apostoła

Módlmy się: Wszechmogący Boże, daj nam z radością celebrować święto świętego Tomasza Apostoła. Jego opieka niech nas nieustannie wspiera, abyśmy przez wiarę mieli życie w imieniu Jezusa Chrystusa, którego on uznawał za Pana, który żyje i króluje z Tobą w jedności Ducha Świętego, Bóg, na wszystkie wieki wieków. Amen.

Panie, zmiłuj się.

Chryste, zmiłuj się.

Panie, zmiłuj się.

Chryste, wysłuchaj nas.

Chryste, zmiłuj się.

Ojcze niebieski, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jeden Boże,

Święta Mario, módl się za nas,

Święty Tomaszu, módl się za nas,

Apostole Indyjczyków,

Światło niewidomych,

Przewodniku niewtajemniczonych,

Niszczycielu pogaństwa,

Głosicielu Ewangelii,

Wierny uczniu Pański,

Obrono nieszczęśliwych,

Pomocy strapionych,

Ojcze ubogich,

Wsparciu potrzebujących,

Wybrany świadku zmartwychwstania Jezusa,

Któryś był godny dotknąć rany Odkupiciela,

Któryś padł przed Nim i wyznał Jego boskość,

Któryś poszedł do pogan, aby przynieść wiarę w Chrystusa,

Którego pogańscy kapłani szukali z nienawiścią aż do śmierci,

Którego ci sami przebodli włócznią podczas modlitwy pod krzyżem,

My, biedni grzesznicy, prosimy Cię, oręduj za nami,

Abyś przez jego wstawiennictwo uzyskał nam łaskę, abyśmy byli wierni Bogu,

Abyśmy przez twoje wstawiennictwo nigdy nie zawahali się w wierze w Jezusa Chrystusa,

Abyśmy tak jak ty uznawali Jezusa Chrystusa za prawdziwego Boga i człowieka,

Abyśmy razem z tobą wierzyli w Niego jako naszego Odkupiciela,

Aby nas twoja wstawiennictwo umacniała w wierze w Jego zmartwychwstanie,

Aby przez twoje wstawiennictwo pocieszało nas Jego wniebowstąpienie w tym życiu,

Aby przez twoje wstawiennictwo uzyskać łaskę przygotowania na Jego przyjście jako Sędziego,

Aby przez twoje wstawiennictwo uzyskać dary Ducha Świętego,

Aby przez twoje wstawiennictwo wyprosić łaskę, abyśmy trwali mocno i niezłomnie przy naszym Kościele,

Abyśmy, podobnie jak ty, szli przed Bogiem czysto i święcie,

Aby przez twoje wstawiennictwo wyprosić nam przebaczenie naszych grzechów,

Aby przez twoje wstawiennictwo chronić nas przed sądem,

Aby przez twoje wstawiennictwo osiągnąć życie wieczne,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.

Chryste, wysłuchaj nas.

Chryste, zmiłuj się.

Ojcze nasz…

Módl się za nami, św. Tomaszu.

Abyśmy byli godni obietnic Chrystusa.

Miłosierny Panie Jezu Chryste, który wzmocniłeś swojego apostoła Tomasza w wierze przez dotyk Twoich świętych ran i uwielbiłeś go męczeńską śmiercią, prosimy Cię, przez jego zasługi: podtrzymuj nas w prawdziwej katolickiej wierze, strzeż nas przed rozdzieleniem i błędem i daj nam żyć w wierze, abyśmy razem osiągnęli Twoje obietnice. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Módl się również tą litanię: Litanie św. Eliasza

Powiązane wpisy