Litanie, Modlitwy

Litania do Najświętszej Hostii

Litania do Hostii Świętej

 

Święta Faustyna Kowalska, jedna z największych mistyczek Kościoła XX wieku, modląc się przed Najświętszym Sakramentem, zapisała w swoim dzienniku tę piękną, ale mniej znaną modlitwę do Miłosiernego Jezusa obecnego w małej białej hostii.

Panie, zmiłuj się.

Chryste, zmiłuj się.

Panie, zmiłuj się.

Chryste, wysłuchaj nas.

Chryste, zmiłuj się.

Ojcze niebieski, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jeden Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Hostio, która zawiera obietnicę Bożego miłosierdzia dla nas, a w szczególności dla biednych grzeszników… Ufam Tobie!

Święta Hostio, w której znajdują się Ciało i Krew Jezusa jako dowód nieskończonego miłosierdzia dla nas, a w szczególności dla biednych grzeszników.

Święta Hostio, która w sobie zawiera wieczne życie i nieskończone miłosierdzie, które obficie nam się daje, a w szczególności biednym grzesznikom.

Święta Hostio, w której zawiera się miłosierdzie Ojca, Syna i Ducha Świętego, a w szczególności dla biednych grzeszników.

Święta Hostio, w której zawiera się nieskończona wartość miłosierdzia, które zadośćuczyni wszystkim naszym winom, a w szczególności biednym grzesznikom.

Święta Hostio, w której znajduje się źródło żywej wody, która płynie z nieskończonego miłosierdzia dla nas, a w szczególności dla biednych grzeszników.

Święta Hostio, która w sobie ukrywa ogień najczystszego miłosierdzia, który płonie w sercu Wiecznego Ojca jak w nieskończonym oceanie miłosierdzia dla nas, a w szczególności dla biednych grzeszników.

Święta Hostio, która zawiera lekarstwo na wszystkie nasze słabości i płynie z nieskończonego miłosierdzia jak ze źródła dla nas i dla biednych grzeszników.

Święta Hostio, w której zawiera się jedność między Bogiem a nami poprzez nieskończone miłosierdzie dla nas, a w szczególności dla biednych grzeszników.

Święta Hostio, w której znajdują się wszystkie uczucia najświętszego Serca Jezusa dla nas, a w szczególności dla biednych grzeszników.

Święta Hostio, nasza jedyna nadzieja w wszystkich cierpieniach i trudnościach życia.

Święta Hostio, nasza jedyna nadzieja w ciemności, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych burzach.

Święta Hostio, nasza jedyna nadzieja w życiu i w godzinie śmierci.

Święta Hostio, nasza jedyna nadzieja w niepowodzeniach i w powodzi rozpaczy.

Święta Hostio, nasza jedyna nadzieja w oszustwie i zdradzie.

Święta Hostio, nasza jedyna nadzieja w ciemności i bezbożności, która zalewa świat.

Święta Hostio, nasza jedyna nadziejo w pragnieniu i bólu, w którym nikt nas nie rozumie.

Święta Hostio, nasza jedyna nadzieja w cierpieniu i szarości codzienności.

Święta Hostio, nasza jedyna nadziejo w zawaleniu naszych oczekiwań i wysiłków.

Święta Hostio, nasza jedyna nadziejo wśród wrogich strzałów i starań piekła.

Święta Hostio, ufam Tobie, gdy cierpienia przekraczają moje siły i widzę, że moje wysiłki są daremne.

Święta Hostio, ufam Tobie, gdy burze dręczą moje serce i mój przerażony duch wpada w rozpacz.

Święta Hostio, ufam Tobie, gdy moje serce drży i śmiertelny pot pokrywa moje czoło.

Święta Hostio, ufam Tobie, gdy wszystko sprzysięga się przeciwko mnie, a nieuzasadniona rozpacz przenika moją duszę.

Święta Hostio, ufam Tobie, gdy moje oczy gasną dla wszystkiego ziemskiego i mój duch po raz pierwszy dostrzega nieznane światy.

Święta Hostio, ufam Tobie, gdy moje obowiązki przekraczają moje siły, a niepowodzenie jest moim stałym towarzyszem.

Święta Hostio, ufam Tobie, gdy wydaje mi się trudne zachowanie cnoty, a moja natura buntuje się przeciwko temu.

Święta Hostio, ufam Tobie, gdy zostają na mnie skierowane wrogie ataki.

Święta Hostio, ufam Tobie, gdy cierpienie i trud jest odrzucany przez ludzi.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie!

Święta Hostio, ufam Tobie, gdy rozlegnie się Twój sąd nade mną… wtedy polegam na morzu Twojego miłosierdzia.

Módlmy się: O Przenajświętsza Trójco, ufam Tobie i Twojemu nieskończonemu miłosierdziu. Bóg jest moim Ojcem, a jako Jego dziecko mam pełne prawo do Jego Boskiego Serca. Im większa ciemność, tym doskonalsze nasze zaufanie do Niego.

Całą listę litanii znajdziesz tutaj: Litanie

Powiązane wpisy