Litanie, Modlitwy

Litania Męki i Śmierci Jezusa

Litania-do-męki-i-śmierci-Jezusa

Jezu, dzięki Twojemu cierpieniu przyniosłeś zbawienie całemu światu. Pomóż, proszę Cię, aby moje cierpienie i moje modlitwy do Ciebie przynosiły owoce. Dziękuję Ci, dobry i drogi Jezu. Ochraniaj mnie i moją rodzinę od wszelkiego zła i pomagaj nam zawsze polegać na Twojej świętej pomocy i ochronie. Spójrz na mnie i wysłuchaj mnie, Jezu!

Panie, zmiłuj się,

Chryste, zmiłuj się,

Panie, zmiłuj się,

Chryste, wysłuchaj nas,

Chryste, wysłuchaj nas,

Ojcze niebieski, Boże, – zmiłuj się nad nami,

Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami,

Święta Trójco, jedyny Boże, -II-

Jezu, sprzedany za trzydzieści srebrników,

Jezu, żałobny w ogrodzie,

Jezu, z potem krwi w modlitwie obmywany,

Jezu, pocałunkiem zdradzony przez Judasza,

Jezu, związany jako rozbójnik,

Jezu, prowadzony do sądu Anny i Kajfasza,

Jezu, bity przez sługę,

Jezu, oskarżony przez Kajfasza,

Jezu, opluty w twarz,

Jezu, trzykrotnie wzgardzony przez Piotra,

Jezu, wyśmiany przez Heroda,

Jezu, skazany przez Piłata,

Jezu, oceniony gorzej niż Barabasz,

Jezu, bity biczami,

Jezu, okryty purpurowym płaszczem,

Jezu, koronowany cierniem,

Jezu, niesprawiedliwie skazany na śmierć,

Jezu, pod ciężarem krzyża upadły,

Jezu, prowadzony na męczeństwo,

Jezu, przybity do krzyża,

Jezu, między dwoma łotrami na krzyżu rozpostarty,

Jezu, wyszydzeni na krzyżu,

Jezu, napojony żółcią i octem,

Jezu, umierający na krzyżu dla naszej miłości,

Jezu, przebity włócznią,

Jezu, złożony w ramionach żałobnej Matki,

Jezu, pochowany w nowym grobie,

Jezu, podniesiony przez Ojca,

Zmiłuj się nad nami, Jezu!

Wysłuchaj nas, Jezu!

Od wszelkiego zła, – uwolnij nas, Jezu!

Od wszelkiego grzechu, – uwolnij nas, Jezu!

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Od śmierci wiecznej,

Za Twoje bolesne cierpienie i śmierć,

Za pięć ran Twoich,

Za ból Twojej żałobnej Matki,

My grzesznicy, – Cię prosimy, wysłuchaj nas!

Abyś godnie wspominał Twoje cierpienie, – Cię prosimy, wysłuchaj nas!

I obudził w nas śmierć serca,

Abyś godnie dał nam prawdziwą pokutę i szczęśliwą śmierć,

Abyś trwał z nami w naszych próbach,

Abyś wszystkim wiernym zmarłym dał wieczny odpoczynek,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przebacz nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami, Panie.

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Odkupicielu świata, który przelałeś swoją krew dla odpuszczenia grzechów, pokornie Cię prosimy, aby niezmierne godność Twojego cierpienia i śmierci skłoniła nas do nawrócenia i wzrosła w nas miłość. Który żyjesz…

Całą listę litanii znajdziesz tutaj: Litanie

Powiązane wpisy