Litanie, Modlitwy

Litania do nieskalanego Serca Maryi

Litania do Niepokalanego Serca Maryi

Litania to forma modlitwy składająca się z szeregu wezwań i próśb, które wypowiadamy. Dobrze jest, aby zwrócić się do Boga Ojca z intencją za którą prosimy te modlitewne wezwania.

Panie, zmiłuj się!

Chryste, zmiłuj się!

Panie, zmiłuj się!

Chryste, wysłuchaj nas!

Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze niebieski, Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Serce Maryi, módl się za nami!

Serce Maryi, stworzone według Serca Bożego,

Serce Maryi, Serce Niepokalanego Poczęcia,

Serce Maryi, godne siedlisko Ducha Świętego,

Serce Maryi, Matko wiecznej Mądrości,

Serce Maryi, Matko Boskiego Słowa,

Serce Maryi, Matko pięknej miłości,

Serce Maryi, w miłości silniejsze niż śmierć,

Serce Maryi, złamane ranami Jezusa,

Serce Maryi, przebite mieczem,

Serce Maryi, ofiarowane pod Krzyżem Pańskim,

Serce Maryi, cudzie Serca Jezusa,

Serce Maryi, lustro Serca Jezusa,

Serce Maryi, radości Serca Jezusa,

Serce Maryi, pocieszenie Serca Jezusa,

Serce Maryi, które najbardziej podobało się Bogu,

Serce Maryi, chwało królewskiej córki,

Serce Maryi, skarbie świętości,

Serce Maryi, obrazie dobroci Bożej,

Serce Maryi, pośredniczko wszystkich łask,

Serce Maryi, zbawienie grzesznika,

Serce Maryi, siło biedaka,

Serce Maryi, pocieszenie opuszczonych,

Serce Maryi, schronienie znużonych,

Serce Maryi, pokoju smutnych,

Serce Maryi, schronienie prześladowanych,

Serce Maryi, nadziejo umierających,

Serce Maryi, obrono Kościoła Świętego przed władzą ciemności,

Serce Maryi, które zniszczyło wszelkie błędy na całym świecie,

Serce Maryi, godna Królowo świata,

Serce Maryi, Serce naszej Matki,

Serce Maryi, błogosławione na wieki,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przebacz nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Módl się za nami, święta Bogurodzico, Abyśmy byli godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, który przygotowałeś godne miejsce dla Ducha Świętego w Niepokalanym Sercu Najświętszej Dziewicy Maryi, udziel nam łaski, abyśmy pobożnie czcząc Jej niepokalane Serce, mogli żyć przez Twoje Serce. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Módlcie się również tę litanię: Litanie Niepokalanemu Sercu Maryi

Powiązane wpisy