Litanie, Modlitwy

Litania do Przenajświętszej Trójcy

Litania do Trójcy Świętej

Panie, zmiłuj się!

Chryste, zmiłuj się!

Panie, zmiłuj się!

Chryste, wysłuchaj nas!

Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze niebieski, Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!

Przenajświętsza Trójco, jedyny Boże,

Boże jedyny w naturze,

Boże w Trzech Osobach,

Boże, Ojcze, Synu i Duchu Święty,

Boże Synu, Odkupicielu miłości,

Boże Duchu Święty, Ożywicielu i Pocieszycielu,

Nieskończony, święty Boże,

Święty mocny, nieśmiertelny Boże,

Boże, którego niebiosa nie mogą ogarnąć,

Boże, w którym, przez którego i dla którego wszystko istnieje,

Boże, w którym żyjemy i jesteśmy,

Boże, który jest, który był i który będzie na wieki,

Boże, który otwiera rękę i błogosławi wszystko co żyje,

Zmiłuj się nad nami, Przenajświętsza Trójco!

Wysłuchaj nas, Przenajświętsza Trójco!

Uwolnij nas od wszelkiego zła, Przenajświętsza Trójco,

Od wszelkiego grzechu,

Od pychy i obłudy,

Od nieumiarkowania i grzesznych skłonności do dóbr ziemskich,

Od niewiary i błędów,

Od lenistwa w Twojej służbie,

Od wszelkiej nieczystości w myślach, słowach i uczynkach,

Z racji Twojej niezmierzonej wszechmocy,

Z racji bogactwa Twojej dobroci i miłości,

Z racji niezmierzonej wielkości Twojego miłosierdzia i cierpliwości,

W dniu sądu ostatecznego,

My grzesznicy, błagamy Cię, wysłuchaj nas!

Abyśmy oddawali cześć jedynie Tobie, Przenajświętsza Trójco,

Abyśmy Ci służyli wiernie przez całe życie,

Abyśmy nie hańbili Twojego świętego imienia,

Abyśmy celebrowali święta z godną pobożnością,

Abyśmy okazywali szacunek i miłość naszym rodzicom i przełożonym,

Abyśmy nie krzywdzili nikogo ani w duszy, ani w ciele,

Abyśmy nie oszukiwali i nie przywłaszczali cudzych dóbr,

Abyśmy zachowali nasze serca przed niedozwolonymi myślami i pragnieniami,

Abyśmy nie skazywali bliźnich i nie szkodzili ich dobru,

Abyśmy kochali Ciebie, Trójcy Jedyny Boże, ponad wszystko, a bliźniego jak siebie samego,

Abyśmy nie gardzili Twoim obfitością dobroci, miłości i cierpliwości,

Abyśmy w trudnościach i krzyżu ufali Twojej świętej opatrzności,

Abyśmy zawsze oddawali żywe, święte i Bogu miłe ofiary, Przenajświętsza Trójco,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie!

Chryste, zmiłuj się!

Chryste, wysłuchaj nas!

Panie, zmiłuj się!

Ojcze nasz…

Módlmy się. Wszechmogący i wieczny Boże, który obdarzyłeś nas, Twoje sługi, łaską poznania w świetle prawdziwej wiary majestatu Wiecznej Trójcy i oddawania czci temu Majestatowi Jedności, daj nam niezłomną wiarę, abyśmy w najtrudniejszych chwilach nie odstąpili od ścieżki cnoty i nic nas nie oddzieliło od Twojej miłości. Przez Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Pana naszego.

Całą listę litanii znajdziesz tutaj: Litanie

Powiązane wpisy