Litanie, Modlitwy

Litania do Niepokalanego Poczęcia

litanie Niepokalanemu Poczęciu

Panie, zmiłuj się!
Chryste, zmiłuj się!
Panie, zmiłuj się!
Chryste, wysłuchaj nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze, który przygotowałeś godne mieszkanie dla swojego Syna przez Niepokalane Poczęcie Maryi,
Zmiłuj się nad nami!
Synu, który odkupiłeś swoją Matkę swoimi zasługami,
Zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, który ożywiłeś Niepokalane Poczęcie Maryi,
Zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, która przedwiecznym postanowieniem przeznaczyłaś Niepokalane Poczęcie Maryi, zmiłuj się nad nami!
Maryjo, poczęta bez grzechu, droga córko Ojca Wiecznego,
Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!
Maryjo, poczęta bez grzechu, godna Matko Syna Bożego,
Maryjo, poczęta bez grzechu, Najczystsza Dziewico i Oblubienico Ducha Świętego,
Maryjo, bogactwo wszystkich nadprzyrodzonych darów Twojego bezgrzesznego poczęcia,
Maryjo, która jesteś wśród wszystkich stworzeń wolna od pierworodnego grzechu,
Maryjo, która w swoim bezgrzesznym poczęciu jesteś ozdobiona pełnią Łaski,
Maryjo, która przywilejem swojego bezgrzesznego poczęcia dajeszwiększą godność wszystkim stworzeniom,
Maryjo, swoim przyjściem na świat stałaś się słońcem, które wszystko oświetla,
Maryjo, która w swoim bezgrzesznym poczęciu zachowałaś nas przed trzykrotnym pożądaniem,
Maryjo, całkowicie piękna i bez skazy,
Maryjo, świątynio Wcielonej Mądrości,
Maryjo, Matko dobrego doradcy,
Maryjo, Matko szybkiej pomocy,
Maryjo, Matko czułej Łaski,
Maryjo, Matko pięknej miłości,
Maryjo, zorze najpiękniejszego dnia,
Maryjo, lilijo czystości bielsza od śniegu,
Maryjo, nowa Ewo, która zmiażdżyła głowę węża,
Maryjo, która przez bezgrzeszne poczęcie czynisz błyskotliwą i szczęśliwą Kościół walczący,
Maryjo, która napełniasz radością serca swoich dzieci,
Maryjo, które Twoje imię jest pełne czułości i błogosławieństwa,
Maryjo, wzorze życia wiary, nadziei i miłości,
Maryjo, niezłomna wieżo wobec wrogów naszego zbawienia,
Maryjo, Matko Jezusa i zawsze Dziewico, Matko Niepokalana,
Maryjo, Dziewico i Matko, błogosław od góry wszystkie kobiety,
Maryjo, strażniczko i dawczyni Łaski, którą Jezus daje chrześcijanom,
Maryjo, nadziejo i pociecho rannych, chorych i umierających,
Maryjo, opiekunko i wyzwolicielko tych, którzy Cię wzywają,
Maryjo, która po Jezusie była całą radością i szczęściem ubogich dzieci Adama,
Maryjo, błyszczące bramy chwały i pięknego raju,
Maryjo, skarbnico niebiańskiej chwały i światłości błogosławionych w niebie,
Maryjo, które Twoje serce było zanurzone w oceanie bólu pod krzyżem,
Maryjo, poczęta bez grzechu, przyciągnij nas zapachem swoich cnót i wprowadź nas do nieba,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przebacz nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami, Panie!
Ty jesteś poczęta bez grzechu, Dziewico Maryjo,
Módl się za nami do Ojca, którego Syna urodziłaś!
Módlmy się: Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy Maryi przygotowałeś godne mieszkanie dla swojego Syna i zachowałeś Ją od wszelkiej skazy grzechu dzięki Jego zasługom, spraw, abyśmy i my dzięki Jej wstawiennictwu przyszli do Ciebie czystymi.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Całą listę litanii znajdziesz tutaj: Litanie

Powiązane wpisy