Litanie, Modlitwy

Litania przeciwko strachowi

litanie przeciwko strachowi

Od myśli, że muszę zasłużyć na Twoją miłość,
uwolnij mnie, Jezu.
Od obawy, że jestem niekochany,
uwolnij mnie, Jezu.
Od strachu, że zaufanie Tobie doprowadzi mnie do ubóstwa,
uwolnij mnie, Jezu.
Od wątpliwości w Twoje słowa i obietnice,
uwolnij mnie, Jezu.
Od sprzeciwu wobec dziecięcego zaufania Tobie,
uwolnij mnie, Jezu.
Od odmowy przyjęcia Twojej woli,
uwolnij mnie, Jezu.
Od strachu przed przyszłością,
uwolnij mnie, Jezu.
Od żalu i nadmiernego rozmyślania o przeszłości,
uwolnij mnie, Jezu.
Od próżnego zapatrywania się w siebie,
uwolnij mnie, Jezu.
Od niewiary w Twoją miłość i obecność,
uwolnij mnie, Jezu.
Od strachu, że będzie ode mnie wymagane więcej niż mam,
uwolnij mnie, Jezu.
Od przekonania, że moje życie nie ma sensu ani wartości,
uwolnij mnie, Jezu.
Od strachu przed tym, czego miłość ode mnie wymaga,
uwolnij mnie, Jezu.
Od zniechęcenia,
uwolnij mnie, Jezu.
Że Ty zawsze mnie towarzyszysz, chronisz i kochasz,
wierzę Tobie, Jezu.
Że Twoja miłość jest większa od moich grzechów i upadków i że mnie zmienia,
wierzę Tobie, Jezu.
Że nieznajomość tego, co przynosi jutro, jest wezwaniem do polegania na Tobie,
wierzę Tobie, Jezu.
Że jesteś ze mną w moich cierpieniach,
wierzę Tobie, Jezu.
Że moje cierpienie, zjednoczone z Twoim, przyniesie owoce w tym i w przyszłym życiu, wierzę Tobie, Jezu. Że mnie nie opuścisz i że jesteś obecny w swoim Kościele,
wierzę Tobie, Jezu.
Że Twój plan jest lepszy od wszystkiego innego,
wierzę Tobie, Jezu.
Że zawsze mnie słyszysz i że jesteś miłosierny w swojej dobroci,
wierzę Tobie, Jezu.
Że dajesz mi łaskę przyjęcia przebaczenia i przebaczenia innym,
wierzę Tobie, Jezu.
Że dajesz mi całą siłę, którą potrzebuję do tego, co przede mną,
wierzę Tobie, Jezu.
Że moje życie jest darem,
wierzę Tobie, Jezu.
Że nauczyć mnie ufać Tobie,
wierzę Tobie, Jezu.
Że jesteś moim Panem i moim Bogiem,
wierzę Tobie, Jezu.
Że jestem Twoim ukochanym,
wierzę Tobie, Jezu.

Całą listę litanii znajdziesz tutaj: Litanie

Powiązane wpisy