Litanie, Modlitwy

Litania do Matki Zdrowia

Litanie Matce Zdrowia

Panie, zmiłuj się!
Chryste, zmiłuj się!
Panie, zmiłuj się!
Chryste, wysłuchaj nas!
Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze niebieski, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Maryjo, módl się za nami!
Święta Bogurodzico, módl się za nami!
Święta Dziewico Dziewico, módl się za nami!
Pani Zdrowia, nasza dobra Matko, módl się za nami!
Pani Zdrowia, niebiańska lekarko, módl się za nami!
Pani Zdrowia, zdrowie chorych, módl się za nami!
Pani Zdrowia, zdrowie naszej duszy, módl się za nami!
Pani Zdrowia, zdrowie naszego ciała, módl się za nami!
Pani Zdrowia, życie naszego życia, módl się za nami!
Pani Zdrowia, przyczyno naszej radości, módl się za nami!
Pani Zdrowia, radości naszej rodziny, módl się za nami!
Pani Zdrowia, radości naszej rodziny, módl się za nami!
Pani Zdrowia, radości naszej ojczyzny, módl się za nami!
Pani Zdrowia, Matko Bożej łaski, módl się za nami!
Pani Zdrowia, Matko miłosierdzia, módl się za nami!
Pani Zdrowia, Matko ubogich i opuszczonych, módl się za nami!
Pani Zdrowia, pociecho smutnych, módl się za nami!
Pani Zdrowia, nadziejo wątpiących, módl się za nami!
Pani Zdrowia, schronienie grzeszników, módl się za nami!
Pani Zdrowia, dawczyni Bożych darów, módl się za nami!
Pani Zdrowia, pośredniczko wszelkich łask, módl się za nami!
Pani Zdrowia, zdobywczyni naszych serc, módl się za nami!
Pani Zdrowia, najlepsza opiekunko w chorobach domowych, módl się za nami!
Pani Zdrowia, pewne wsparcie w każdym niebezpieczeństwie, módl się za nami!
Pani Zdrowia, nasza jedyna nadziejo, módl się za nami!
Zechciej przyjąć naszą chwałę i wysłuchać naszych próśb,
Niech cię chwalą i sławią niebiosa,
Niech ziemia głosi twoje nieskończone dobrodziejstwa,
Niech młodość znajdzie schronienie w twoim dziewiczym łonie,
Niech cię błogosławi i wysławia starość,
Niech poruszają nasze łzy, nasze rany i bóle,
Niech rodzice poświęcą swoją rodzinę,
Niech twoja miłość prowadzi nas do twojego Boskiego Syna,
Daj nam opłakiwać nasze grzechy,
Nawróć naszych grzeszników,
Uzdrów naszych chorych,
Przywróć do stada Jezusowego naszych zagubionych braci,
Błogosław nasze wysiłki,
Nie pozwól nam nigdy oddalić się od ciebie,
Bądź naszą pociechą i obroną w godzinie śmierci,
Bądź naszą adwokatką przed sądem Bożym,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie!
Módl się za nami, Święta Bogurodzico, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych!
Panie Boże, udziel nam, pokornie cię prosimy, abyśmy zawsze cieszyli się zdrowiem duszy i ciała i abyśmy przez chwalebne orędownictwo Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy, uwolnili się od obecnej smutku i cieszyli się wiecznymi radościami.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Kompletną listę litanii znajdziesz tutaj: Litanie

Powiązane wpisy