Litanie, Modlitwy

Litania do Matki Bożej z Lourdes

Litanie Matki Bożej z Lourdes

Panie, zmiłuj się.
Panie, zmiłuj się.
Chryste, zmiłuj się.
Panie, zmiłuj się.
Ojcze niebieski, Boże, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI…
Synu, Odkupicielu Świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jeden Boże,
Święta Maryjo, MÓDL SIĘ ZA NAMI…
Święta Bogurodzico,
Dziewico Niepokalana,
Matko Chrystusa,
Matko naszego Zbawiciela,
Nasza Pani z Lourdes, pomocniczko chrześcijan,
Nasza Pani z Lourdes, źródło miłości,
Nasza Pani z Lourdes, matko biednych,
Nasza Pani z Lourdes, matko niepełnosprawnych,
Nasza Pani z Lourdes, matko sierot,
Nasza Pani z Lourdes, matko wszystkich ludzi,
Nasza Pani z Lourdes, matko wszystkich narodów,
Nasza Pani z Lourdes, matko Kościoła,
Nasza Pani z Lourdes, przyjaciółko samotnych,
Nasza Pani z Lourdes, pocieszycielko smutnych,
Nasza Pani z Lourdes, zdrowie chorych,
Nasza Pani z Lourdes, schronienie bezdomnych,
Nasza Pani z Lourdes, przewodniczko podróżnych,
Nasza Pani z Lourdes, wsparcie słabych,
Nasza Pani z Lourdes, schronienie grzeszników,
Nasza Pani z Lourdes, pocieszycielko cierpiących,
Nasza Pani z Lourdes, pomocniczko umierających,
Nasza Pani z Lourdes, Królowo poczęta bez grzechu pierworodnego,
Nasza Pani z Lourdes, Królowo nieba,
Nasza Pani z Lourdes, Królowo pokoju,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami, Panie.
– Módl się za nami, Matko Boża z Lourdes.
– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty przez niepokalane poczęcie Dziewicy Marii przygotowałeś godne mieszkanie dla swojego Syna. Daj nam, prosimy Cię, abyśmy, czcząc pamięć Jej objawienia, wzrastali w wierze, nadziei i miłości, i osiągnęli Twoje objęcia.
Przez tego samego Chrystusa, Pana naszego. Amen!

Kompletną listę litanii znajdziesz tutaj: Litanie

Powiązane wpisy