Litanie, Modlitwy

Litania ufności – uwolnienia

Litania zwierzeń

Litania są potężnymi modlitwami odmawianymi w trudnych czasach, aby uzyskać łaskę. Litania może być śpiewana lub recytowana.

Litania zaufania – modlitwa, przez którą znajdziesz pokój i ufność w Bogu:

Od strachu, że będzie ode mnie wymagane więcej, niż mam, uwolnij mnie, Jezu…

Od przekonania, że muszę zasłużyć na Twoją miłość, uwolnij mnie, Jezu.

Od strachu, że jestem niekochany, uwolnij mnie, Jezu.

Od fałszywego przekonania, że mam wszystko, czego potrzebuję, uwolnij mnie, Jezu.

Od obawy, że zaufanie do Ciebie mnie uboży, uwolnij mnie, Jezu.

Od wszelkich wątpliwości w Twoje słowa i obietnice, uwolnij mnie, Jezu.

Od sprzeciwu wierzenia w Ciebie jak dziecko, uwolnij mnie, Jezu.

Od odrzucenia i niechęci do akceptacji Twojej woli, uwolnij mnie, Jezu.

Od strachu przed przyszłością, uwolnij mnie, Jezu.

Od niezadowolenia i zbytniego zastanawiania się nad przeszłością, uwolnij mnie, Jezu.

Od próżnej samoobserwacji, uwolnij mnie, Jezu.

Od niewiary w Twoją miłość i obecność, uwolnij mnie, Jezu.

Od strachu, że będzie ode mnie wymagane więcej, niż mam, uwolnij mnie, Jezu.

Od myślenia, że moje życie nie ma sensu ani wartości, uwolnij mnie, Jezu.

Od strachu przed tym, czego miłość ode mnie oczekuje, uwolnij mnie, Jezu.

Od zniechęcenia, uwolnij mnie, Jezu.

Na następujące wezwania odpowiadamy: Jezu, ufam Tobie.

Że zawsze mnie obserwujesz, chronisz i kochasz, Jezu, ufam Tobie.

Że Twoja miłość jest większa niż moje grzechy i upadki, i że mnie zmienia, Jezu, ufam Tobie.

Że nieznajomość tego, co przyniesie jutro, jest wezwaniem do oparcia się na Tobie, Jezu, ufam Tobie.

Że jesteś ze mną w moim cierpieniu, Jezu, ufam Tobie.

Że moje cierpienie, połączone z Twoim, przyniesie owoce w tym i następnym życiu, Jezu, ufam Tobie.

Że nie zostawisz mnie samemu i że jesteś obecny w swoim Kościele, Jezu, ufam Tobie.

Że Twój plan jest lepszy niż wszystko inne, Jezu, ufam Tobie.

Że zawsze mnie słyszysz i zawsze odpowiadasz mi swoją dobrocią, Jezu, ufam Tobie.

Że dajesz mi łaskę przyjęcia przebaczenia i przebaczenia innym, Jezu, ufam Tobie.

Że dajesz mi całą siłę, której potrzebuję na to, co mnie czeka, Jezu, ufam Tobie.

Że moje życie jest darem, Jezu, ufam Tobie. Że nauczysz mnie Ci ufać, Jezu, ufam Tobie.

Że jesteś moim Panem i moim Bogiem, Jezu, ufam Tobie.

Że jestem Twoim ukochanym, Jezu, ufam Tobie.

Litanię zaufania napisała siostra Faustina Maria Pia.

Jezus pragnie, abyśmy całkowicie Mu zaufali i dążyli tylko do jednego – by w naszym życiu czyniła się Jego wola. Wtedy będziemy dziękować Jezusowi za wszystko: za cierpienie i radość, za zdrowie i chorobę, za życie i śmierć. W naszych sercach będziemy nosić największy skarb i najcenniejszy klejnot – Jego miłość (por. Mt 13, 44-46).

Odmodlić się również tę litanię: Litania żalu

Powiązane wpisy