Litanie, Modlitwy

Litania do św. Pelegrina

Litania do św. Pielgrzyma

Pokornie prosimy Najwyższego Pana, który zwraca uwagę na ludzki ból, i wzywamy świętego Pelegrina, Jego sługę i naszego opiekuna.

Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami

Zbawco świata

Stwórczo zbawienia ludzkości

Potężny uzdrowicielu

Święty Pelegrinie, sługo Boży, módl się za nas

Naśladowco Chrystusa

Sługo błogosławionej Dziewicy Marii

Święty Pelegrinie, przykładzie świętego życia

Święty Pelegrinie, płomienna miłości

Święty Pelegrinie, wierny sługo

Święty Pelegrinie, wzorze posłuszeństwa

Święty Pelegrinie, ubogi sługo

Święty Pelegrinie, nieskalany sługo

Święty Pelegrinie, wysławiany sługo

Święty Pelegrinie, przyjacielu Krzyża

Święty Pelegrinie, przyjacielu aniołów

Święty Pelegrinie, przyjacielu ubogich

Święty Pelegrinie, bracie cierpiących

Święty Pelegrinie, opiekunie chorych na raka

Święty Pelegrinie, uzdrowiony cudem przez Jezusa

Święty Pelegrinie, nasza nadziejo

Święty Pelegrinie, radości wielu dusz

Święty Pelegrinie, wielki orędowniku i uzdrowicielu

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przebacz nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.

Módl się za nami, święty Pelegrinie, abyśmy stali się godni obietnic Chrystusa.

Módlmy się: Boże, uzdrowiłeś swojego sługę, świętego Pelegrina, z poważnej i nieuleczalnej choroby, prosimy Cię, abyśmy za jego wstawiennictwem przez Twoją świętą pomoc uzyskali uzdrowienie i doszli do Ciebie, który jesteś jedynym życiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dla większej skuteczności odmów: Różaniec do św. Pelegrina

Powiązane wpisy