Litanie, Modlitwy

Litania do św. Franciszka z Asyżu

Litania do św. Franciszka z Asyżu

Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się.

Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, wysłuchaj nas.

Chryste, zmiłuj się nad nami.

Ojcze niebieski, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Mario, módl się za nami!

Święta Dziewico, módl się za nami!

Święty Franciszku, który gardzisz światem, módl się za nami!

Święty Franciszku, gorliwy uczniu Jezusa Chrystusa, módl się za nami!

Święty Franciszku, założycielu trzech świętych zakonów, módl się za nami!

Święty Franciszku, mocny filarze Kościoła Katolickiego, módl się za nami!

Święty Franciszku, nauczycielu posłuszeństwa, módl się za nami!

Święty Franciszku, zwierciadło pokory, módl się za nami!

Święty Franciszku, lilio czystości, módl się za nami!

Święty Franciszku, przykładzie łagodności, módl się za nami!

Święty Franciszku, gorący miłośniku Boga, módl się za nami!

Święty Franciszku, wzorze miłości bliźniego, módl się za nami!

Święty Franciszku, doskonały przykładzie ewangelicznych cnót, módl się za nami!

Święty Franciszku, mężu według serca Bożego, módl się za nami!

Święty Franciszku, zwycięzco złych duchów, módl się za nami!

Święty Franciszku, wierny obrazie Ukrzyżowanego Zbawiciela, módl się za nami!

Święty Franciszku, przyjacielu Boży ozdobiony pięcioma ranami, módl się za nami!

Święty Franciszku, nieustanna cudowności Najwyższego, módl się za nami!

Święty Franciszku, płonący serafie miłości do Boga, módl się za nami!

Święty Franciszku, wielki patriarcho ubogich, módl się za nami!

Święty Franciszku, oświecony proroku, módl się za nami!

Święty Franciszku, gorący apostole, módl się za nami!

Święty Franciszku, męczenniku boskiej miłości, módl się za nami!

Święty Franciszku, wspaniały spowiedniku, módl się za nami!

Święty Franciszku, surowy strażniku dziewiczej czystości, módl się za nami!

Święty Franciszku, sławny obywatelu wszystkich świętych, módl się za nami!

Święty Franciszku, potężny orędowniku u Boga, módl się za nami!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.

Chryste, wysłuchaj nas.

Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się.

Panie, zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz…

Módl się za nami, święty ojcze Franciszku. Abyśmy byli godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

Boże, który przez zasługi świętego ojca Franciszka obdarzyłeś swoją Cerkiew duchowymi potomkami, daj nam łaskę, abyśmy, wzorem jego, gardzili wszystkim ziemskim i na wieczne radowali się niebieskimi dobrami. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Całą listę litanii znajdziesz tutaj: Litanie

Powiązane wpisy