Litanie, Modlitwy

Litania do Świętego Jana Chrzciciela

Litania do Świętego Jana Chrzciciela

Panie, zmiłuj się!

Panie, zmiłuj się!

Chryste, zmiłuj się!

Chryste, zmiłuj się!

Panie, zmiłuj się!

Panie, zmiłuj się!

Święta Mario,

Święta Bogurodzico,

Święta Dziewico Dziewico,

Wszyscy święci aniołowie i archaniołowie,

Wszyscy święci patriarchowie i prorocy,

Wszyscy święci apostołowie i uczniowie Pańscy,

Wszyscy święci męczennicy,

Wszystkie święte i święci Boży,

Święty Janie Chrzcicielu,

Święty Janie, zwiastowany przez anioła Gabriela,

Święty Janie, posłany przez Boga,

Święty Janie, prekursorze Chrystusa,

Święty Janie, chrzcicielu Chrystusa,

Święty Janie, Boży sługo,

Święty Janie, wielki pustelniku,

Święty Janie, ogonie Bożej miłości,

Święty Janie, radości nieba i ziemi,

Święty Janie, drogowskazie wiecznego życia,

Święty Janie, wzorze świętości,

Święty Janie, nasz wielki skarbie w niebie,

Święty Janie, miłośniku naszych dusz,

Święty Janie, pociecho naszych serc,

Święty Janie, nasza miłości,

Święty Janie, nasza nadziejo,

Święty Janie, nasza siło i mocy,

Święty Janie, pomocniku w naszej słabości,

Święty Janie, pociecho w naszej niemocy,

Święty Janie, potężny orędowniku u Boga,

Chryste, wysłuchaj nas!

Chryste, wysłuchaj nas!

Chryste, zmiłuj się nad nami!

Chryste, zmiłuj się nad nami!

Módlmy się! Panie, umocnij w nas wiarę, którą święty Jan gorliwie wyznał wobec Chrystusa. Za jego wstawiennictwem daj nam godnie żyć Ewangelią Chrystusa i współdziałać w szerzeniu wiary ewangelicznej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do Jana Chrzciciela

O chwalebny Janie Chrzcicielu, który jako dziecko udałeś się na pustynię i tam prowadziłeś życie pustelnicze, zmiłuj się nad nami i wyproś nam łaskę , abyśmy zawsze żyli oddzieleni od tego świata, przynajmniej sercem, skoro nie ciałem, abyśmy zawsze składali ci ofiarę i nawracali się. O chwalebny Janie Chrzcicielu, który jako pierwszy rozpoznał i ogłosił Jezusa Chrystusa prawdziwym Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata, zmiłuj się nad nami i wyproś nam, abyśmy zawsze dążyli do uwielbienia naszego Odkupiciela Jezusa Chrystusa i wiernie podążali za tym, czego nauczył nas On. O chwalebny Janie Chrzcicielu, który miał zaszczyt być pierwszym męczennikiem Nowego Przymierza, oddając z wielką radością swoją głowę pod śmiertelnym mieczem, zmiłuj się nad nami i wyproś nam, abyśmy zawsze, podobnie jak ty, byli gotowi poświęcić własne życie w obronie prawdy i na chwałę Jezusa Chrystusa, abyśmy, kończąc ten kruchy i nieszczęsny żywot, zapewnili sobie w niebiańskiej chwale wieczne i błogosławione życie w wspólnocie z tobą, błogosławionym prekursorze Mesjasza, oraz z aniołami i wszystkimi świętymi.

Amen. Ojcze nasz…

Całą listę litanii znajdziesz tutaj: Litanie

Powiązane wpisy