Litanie, Modlitwy

Litania do Matki Boskiej z Góry Karmel

Litanie Matki Boskiej z Góry Karmel

Panie, zmiłuj się!

Chryste, zmiłuj się!

Panie, zmiłuj się!

Chryste, wysłuchaj nas!

Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze Niebieski, Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu, Zbawicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Trójco, jeden Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami!

Święta Maryjo, Królowo i ozdobo Karmelu,

Niepokalana Dziewico,

Matko pięknej miłości,

Matko łaski, której chwała jest wyższa niż chwała aniołów,

Biały płaszczu nad szczytem Karmelu,

Chmuro, wznosząca się z morza Bożego miłosierdzia (/krunica-bozjeg-milosrda/),

Chmuro łaski, spływającej na ziemię Sprawiedliwych,

Słupie chmur, prowadzący nas przez pustynię życia,

Chmuro ochronna, pokrywająca całą ziemię,

Święta Góro Boża,

Płodna góro pośród naszych wysuszonych dolin,

Góro, na której Najwyższy postawił swoją namiot,

Góro, na którą Najwyższy posłał Boże Jagnię, które niosło nasze grzechy i słabości,

Góro, z której spadł kamień narożny, niszczący ołtarze bałwanów,

Święte Miasto Boże,

Święte miasto oświetlone światłem,

Tronie Najwyższego,

Bogu poświęcona świątynio, która przewyższa wszelkie stworzenia,

Niepokalany Pałacu Najwyższego Króla,

Łoże Wiecznego Słowa,

Ty, błogosławiona przez Pana, przez którą otrzymujemy owoc życia,

Duchowy ogrodzie, w którym kwitnie nieuschnięta róża naszego zbawienia,

Piękny ogrodzie, w którym kwitnie drzewo życia prawdy,

Raju, z którego płyną wody nieśmiertelności,

Przyrzeczona licho na zboczach Karmelu,

Najpiękniejszy kwiecie Karmelu,

Źródło z pieczęcią Przenajświętszej Trójcy,

Rzeko mądrości, która przenika głębokości ziemi, by oświecić tych, którzy ufają Panu,

Pierworodna Najwyższego, narodzona przed wszystkim stworzonym,

Kobieto oświetlona słońcem,

Jasna gwiazdo nad morzem życia,

Jasny ognisty słupie w naszej ciemności,

Piękności, której odzienie jest niewyobrażalnie pachnące,

Królewska Oblubienico, której dana jest piękność Libanu,

Królowo, ozdobiona pięknem Karmelu i Szarona,

Tęsknoto patriarchy,

Palący się wiecznie krzaku, który ujrzał Mojżesz,

Kwitnący kiju Aarona,

Zamknięte drzwi, które ujrzał Ezechiel,

Korzeniu Jessego, który rozkwita zgodnie z proroctwem Izajasza,

Roso pokryta wełna Gedeona,

Królowo proroków,

Chwało i nadziejo karmelitańskiego zakonu,

Miła Matko tych, którzy noszą Twój szkaplerz,

Obrono Zakonu Góry Karmel,

Za gotowość do ofiary, w której uczestniczyłaś w dziele zbawienia Jezusa,

Módl się za nami, Maryjo!

Za Twoją matczyną wiernością pod krzyżem, kiedy przyjęłaś nas jako swoje dzieci,

Za matczyną dobrocią Twojego Niepokalanego Serca,

Za matczyną troską, z jaką zawsze czuwałaś nad Karmelem,

Za matczyną miłością, która skłoniła Cię dać nam znak swojej ochrony w świętym szkaplerzu,

Za matczyną wiernością, z jaką chronisz Karmel aż do końca wieków,

Za matczyną mocą, z jaką chronisz swoje dzieci przed ogniem piekielnym,

Za matczyną radość, z jaką wprowadzasz swoje dzieci do wiecznej radości,

W wszystkich potrzebach i trudnościach,

W godzinie śmierci,

Przed Bożym Sądem,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Módlmy się:

Boże, który ozdobiłeś Zakon Karmelitański czczonym tytułem Najświętszej Maryi Panny. Z dziecięcą ufnością prosimy o Jej matczyną opiekę. Daj nam pod Jej ochroną poczuć pokój i bezpieczeństwo oraz dotrzeć do wiecznej radości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Całą listę litanii znajdziesz tutaj: Litanie

Powiązane wpisy