Litanie, Modlitwy

Litania do Dzieciątka Jezus

Litania-w-kaście-Dziecka-Jezusa-Bozanskiego

Panie, zmiłuj się.

Chryste, zmiłuj się.

Panie, zmiłuj się.

Chryste, wysłuchaj nas.

Chryste, zmiłuj się.

Ojcze niebieski, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Dzieciątko Jezusie, prawdziwy Boże,

Dzieciątko Jezusie, Synu wiecznego Ojca,

Dzieciątko Jezusie, Słowo które stało się ciałem,

Dzieciątko Jezusie, Ojcze wieczności,

Dzieciątko Jezusie, pragnienie narodów,

Dzieciątko Jezusie, oczekiwanie sprawiedliwych,

Dzieciątko Jezusie, ukochanie świętych dusz,

Dzieciątko Jezusie, poczęte przez Ducha Świętego,

Dzieciątko Jezusie, które nie wstydziło się wziąć postaci Dziewicy,

Dzieciątko Jezusie, które przyjąłeś postać sługi, (podaj intencję)…… zmiłuj się nad nami Dzieciątko Jezus, które odwiedziło Elżbietę w łonie swojej Dziewiczej Matki,

Dzieciątko Jezusie, oczekiwane przez Maryję i Józefa,

Dzieciątko Jezusie, narodzone z Dziewicy w Betlejem,

Dzieciątko Jezusie, zawinięte w pieluszki i położone w żłobie,

Dzieciątko Jezusie, któremu aniołowie zwiastowali i pasterze odwiedzili,

Dzieciątko Jezusie, ranione podczas obrzezania,

Dzieciątko Jezusie, któremu nadano chwalebne imię Jezus,

Dzieciątko Jezusie, któremu pokłon oddali mędrcy,

Dzieciątko Jezusie, które Maryja przedstawiła w świątyni,

Dzieciątko Jezusie, prześladowane przez Heroda,

Dzieciątko Jezusie, które Święty Józef z Matką zabrał do Egiptu,

Dzieciątko Jezusie, mistrzu pokory i posłuszeństwa.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Módlmy się:

Boże, Twój Jednorodzony objawił się w naszym ludzkim ciele, abyśmy poznali Jego podobieństwo zewnętrzne. Prosimy Cię, niech On odnowi nas wewnętrznie, w Duchu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Całą listę litanii znajdziesz tutaj: Litanie

Powiązane wpisy