Modlitwy, Różaniec

Cudowny różaniec

Różaniec, dzięki któremu wydarzyło się wiele cudów

Różaniec, przy której miało miejsce wiele cudów.

Modlitwa może przynieść zbawienie do twojego domu, do twojego życia i wszystkim, za których będziesz się modlił.

PIERWSZA TAJEMNICA

W 1. tajemnicy modlimy się do Pana tylko za siebie, o to, czego potrzebuję, gdzie potrzebuję uwolnienia lub uzdrowienia, czemu służę, gdzie jeszcze nie jestem wolny…

DRUGA TAJEMNICA

W 2. tajemnicy modlimy się za swoją rodzinę, o to, czego potrzebuje moja rodzina, gdzie jest uwięziona, czym jest okupowana, czemu służy, prosimy Jezusa, aby zajął pierwsze miejsce w mojej rodzinie.

TRZECIA TAJEMNICA

W 3. tajemnicy modlimy się za Kościół pod przewodnictwem Świętego Ojca, biskupów, kapłanów, naszego proboszcza, prosimy Jezusa, aby On uwolnił i ocalił Kościół od zła, aby kapłani gorliwie służyli Jezusowi, aby Kościół był siłą i mocą Ducha Świętego.

CZWARTA TAJEMNICA

W 4. tajemnicy modlimy się za wszystkich misjonarzy, świeckich, wspólnoty świeckie, którzy świadczą o żywym Bogu swoim życiem i Radosną Nowiną, aby byli uwolnieni od wszelkiej pychy i przywiązania do tego świata, lecz cierpliwie i odważnie świadczyli o swojej miłości do Chrystusa.

PIĄTA TAJEMNICA

W 5. tajemnicy modlimy się za naszych zmarłych, dusze w czyśćcu, za wszystkich, którzy powierzyli się naszym modlitwom, za intencje Matki Bożej, wszystkich chorych i wszystkich, którzy potrzebują miłosierdzia Bożego.

Jak się modlić koronką uwolnienia?

Wyznanie wiary 1x

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu

Na duże ziarno (zamiast Ojcze nasz, prosimy) 1x:

Jezu, jeśli mnie uwolnisz, naprawdę będę wolny (J 8,36)

Na małe ziarna 10x:

Jezu, zmiłuj się nade mną,

Jezu, uzdrów mnie,

Jezu, zbaw mnie,

Jezu, uwolnij mnie.

Na duże ziarno (zamiast Chwała Ojcu, prosimy) 1x:

Jezu, jeśli mnie uwolnisz, naprawdę będę wolny (J 8,36)

Na końcu koronki; Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia…

Koronka UWOLNIENIA to biblijna koronka. Modląc się koronką, ponad 200 razy wypowiadamy IMIĘ JEZUS, imię, przez które przychodzi nam zbawienie.

„Nie ma bowiem pod niebem innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12).

Zamiast Ojcze nasz powtarzamy i wierzymy w słowa Jezusa: „Jeśli więc Syn was uwolni, naprawdę będziecie wolni” (J 8,36).

Zamiast Zdrowaś Maryjo przypominamy sobie o wejściu Jezusa do Jerycha, gdy niewidomy siedział na drodze i słyszał, jak tłum przechodzi, wtedy zapytał, co się dzieje, a oni mu powiedzieli: „Przechodzi Jezus Nazarejczyk”, a on krzyknął głośno: „Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną!” A oni próbowali go uciszyć, ale on krzyczał jeszcze głośniej: „Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną! Uzdrów mnie!”

Jezus się zatrzymał i kazał przyprowadzić go do siebie. Gdy zbliżył się do niego, zapytał go: „Co chcesz, abym ci uczynił?” A on powiedział: „Panie, żebym przejrzał”. Jezus mu odpowiedział: „Przejrzyj! Jestem twój wolność! Twoja wiara cię ocaliła”. I wstąpił do Jerycha.

Gdy Jezus wchodził do Jerycha, spojrzał w górę i zobaczył Zacheusza na drzewie i rzekł do niego: „Zacheuszu, spieszyć się, zstąpić! Dzisiaj muszę u ciebie gościć”. „Dzisiaj zbawienie przyszło do tego domu, ponieważ Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co było zgubione!” (Łk 18, 35 – 19,10).

Sprawdź tę koronkę: Różaniec do ran Jezusa

Powiązane wpisy