Modlitwy, Różaniec

Mniejsza koronka do Ducha Świętego

różaniec Duchu Świętym

MNIEJSZA KORONKA DO DUCHA ŚWIĘTEGO
Rozpoczynamy koronkę modlitwą:
Boże, przyjdź mi na pomoc! Panie, pośpiesz mi z pomocą!

1. TAJEMNICA:
W błogosławionej Dziewicy Maryi Jezus został poczęty przez Ducha Świętego (Łk 1,35)
Na dużym ziarnie: Zesłać Ducha Twego, Panie, i odnowić oblicze ziemi
Na małych ziarnach 7 razy: Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych; I zapal w nas ogień swojej miłości!

2. TAJEMNICA:
Duch Święty zstępuje na Jezusa podczas chrztu w Jordanie (Mt 3,16)
1 raz: Zesłać Ducha Twego, Panie, i odnowić oblicze ziemi
7 razy: Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych; I zapal w nas ogień swojej miłości!

3. TAJEMNICA:
Duch Święty prowadzi Jezusa na pustynię (Łk 4,1) 1 raz: Zesłać Ducha Twego, Panie, i odnowić oblicze ziemi 7 razy: Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych; I zapal w nas ogień swojej miłości!

4. TAJEMNICA:
Duch Święty zstępuje na Kościół – uczniów Jezusa (Dz 2,2)
1 raz: Zesłać Ducha Twego, Panie, i odnowić oblicze ziemi
7 razy: Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych; I zapal w nas ogień swojej miłości!

5. TAJEMNICA:
Duch Święty działa w duszy sprawiedliwego (1 Kor 3,16)
1 raz: Zesłać Ducha Twego, Panie, i odnowić oblicze ziemi
7 razy: Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych; I zapal w nas ogień swojej miłości!
Na końcu, 3 razy Chwała Ojcu Maryjo, Matko Kościoła, módl się za nami!
Módlmy się: Boże, któryś przez światło Ducha Świętego oświecił serca wiernych, daj nam, abyśmy w tym samym Duchu, co jest prawdziwe, myśleli i zawsze się radowali Jego pociechą, przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Znajdź pełną listę koronek tutaj: Różaniec

Powiązane wpisy