Modlitwy, Odpowiednie modlitwy

Modlitwa do św. Pawła

Modlitwa Pawła

Dlatego zginam kolana przed Ojcem, od którego każde ojcostwo na niebie i na ziemi bierze imię, aby wam dał według bogactwa chwały swojej, abyście mocą Ducha jego wzmocnieni zostali wewnętrznie, aby przez wiarę Chrystus zamieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i utwierdzeni w miłości, mogli pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. A temu, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy lub rozumiemy, Jemu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie przez wszystkie pokolenia, na wieki wieków! Amen.

(List do Efezjan 3, 14-21)

Modlitwa do św. Pawłowa Apostoła

Sławny św. Pawle, apostole narodów,
gdy Pan cię powołał, odpowiedziałeś
i niosłeś radosną wieść Ewangelii
aż na krańce świata.
Módl się za nas,
abyśmy i my służyli Chrystusowi jak ty:
głosząc imię Jezusa
w dobrych i złych czasach,
i gdy jest wygodnie i gdy jest niewygodnie.
Módl się za nas,
abyśmy radośnie przyjmowali wszystkich ludzi
z sercem pełnym współczucia i bez uprzedzeń.
Módl się za nas,
aby Chrystus mieszkał w nas tak, jak mieszkał w tobie.
Z tobą chwalimy Boga naszego Ojca:
„Jemu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie,
przez wszystkie pokolenia i na wieki wieków! Amen.” (Ef 3,21)

Kompletną listę odpowiednich modlitw znajdziesz tutaj: Odpowiednie modlitwy

Powiązane wpisy