Kościelne pieśni

Miłosierny Bóg nam dał

Boże-żebrak-dla-nas-darów

Daj wszystkim, Boże miłosierny,

przyłączyć się do pokuty,

abyśmy przejście szczęśliwie świętowali

w wieczną Zwycięską Wielkanoc.

Miłosierny Bóg nam dał

i ten odnawiający czas,

aby uzdrowił świat znużony

ofiarą hojną.

Te dni łagodnego zbawienia

Chrystus swoim światłem oświeca,

i pokutą wielkopostną

uzdrawia rany serc.

Niech cały świat Cię wielbi

pełen dobroci Trójcy Świętej,

a nas niech miłosierdzie odnawia,

abyśmy śpiewali nową pieśń.

Zaśpiewaj też tę pieśń: Boskiego Serca

Powiązane wpisy