Modlitwy, Odpowiednie modlitwy

Modlitwa poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu

litanie Najświętszemu Sercu Jezusowemu

„Wśród aktów pobożności do Najświętszego Serca Jezusowego szczególne miejsce zajmuje akt oddania całego świata Bożemu Sercu Jezusowemu, w którym oddajemy Mu samego siebie, wszystko, co jesteśmy i posiadamy, wszystko składamy w wiecznej Bożej miłości, od której otrzymaliśmy wszystko” (papież Pius XI).

Najświętsze Serce Jezusowe, źródło wszelkiego dobra,

klęczę przed Tobą, wierzę w Ciebie, ufam Tobie.

Kocham Cię i żałuję za wszystkie moje grzechy.

Oddaję Ci to moje ubogie serce,

uczyń je pokorne, cierpliwe, czyste

i niech odpowiada Twoim pragnieniom.

Daj, o dobry Jezu, abym żył w Tobie, a Ty we mnie.

Chroń mnie w niebezpieczeństwach,

pocieszaj mnie w trudnościach i smutkach.

Obdarz mnie zdrowiem duszy i ciała,

błogosław moją pracę

i daj mi Łaskę Świętej Śmierci. Amen.

Akt oddania świata Bożemu miłosierdziu

Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie, a wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, dzisiaj powierzamy Tobie losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznikami, uzdrów naszą słabość, zwyciężaj wszelkie zło, spraw, aby wszyscy mieszkańcy ziemi doświadczyli Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Bogu Jedynemu i Trójcy Świętej, zawsze znajdowali źródło nadziei. Wieczny Ojcze, przez gorzką mękę i zmartwychwstanie Twojego Syna, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. (św. Jan Paweł II)

Kompletną listę odpowiednich modlitw znajdziesz tutaj: Odpowiednie modlitwy

Powiązane wpisy