Kościelne pieśni

Dzień nam uroczy wstał

Dzień-dla nas-świąteczny-świt

Dzień nam uroczy wstał, pełen radości,

cały świat woła: Król życia pokonał

księcia śmierci, zła i ciemności.

Ludzie wszyscy ruszają naprzeciw, machając

kwiecistymi gałązkami śpiewając zwycięską pieśń:

Chwała Synowi Dawida!

Pospieszmy się z radością do Najwyższego Króla,

wszyscy naprzeciw: z gałązkami oliwnymi

śpiewajmy chwałę Chrystusowi!

Nasze ścieżki kieruj, Chrystusie Przewodniku,

Zbawco! Daj nam zawsze śpiewać

czystym sercem Twoje pieśni chwały.

Chwała Ojcu wiecznemu i Jego Synowi

jedynemu z Najświętszym Pocieszycielem

Przenajświętszej Trójcy.

Zaśpiewaj również tę pieśń: Dajcie mi harmonijny śpiew

Powiązane wpisy