Aktualności

15 modlitw świętej Brygidy

15 modlitwy św. Brygidy

15 modlitw świętej Brygidy

1. Modlitwa o siłę wiary

Święta Brygido, módl się za nas, abyśmy zawsze mieli mocną wiarę w Boga, abyśmy się nigdy nie załamali i pozostali silni w naszej wierze.

2. Modlitwa o pokój na świecie

Święta Brygido, módl się za nas, aby pokój zapanował na świecie, aby wszystkie narody zgodziły się i żyły w miłości i zrozumieniu dla siebie nawzajem.

3. Modlitwa o rodzinę

Święta Brygido, módl się za nas, aby nasze rodziny były wypełnione miłością, zrozumieniem i wzajemnym szacunkiem. Niech Pan zawsze troszczy się o nasze rodziny i chroni je przed złem.

4. Modlitwa o chorych

Święta Brygido, módl się za nas, którzy jesteśmy chorzy, abyśmy znaleźli pocieszenie, uzdrowienie i siłę w Bożej Łasce. Niech Pan obdarzy nas swoim uzdrowieniem i odnowi nasze ciało i duszę.

5. Modlitwa o biednych

Święta Brygido, módl się za nas, abyśmy wyciągnęli pomocną dłoń do biednych i potrzebujących. Niech świat zjednoczy się w walce z biedą i niesprawiedliwością, a każdy otrzyma zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb.

6. Modlitwa o zmęczonych i obciążonych

Święta Brygido, módl się za nas, którzy jesteśmy zmęczeni i obciążeni ciężarem życia. Niech Pan da nam odpoczynek, odświeżenie i siłę, abyśmy mogli stawić czoła wszystkim wyzwaniom, jakie życie nam stawia.

7. Modlitwa o duchowe prowadzenie

Święta Brygido, módl się za nas, abyśmy zawsze byli ukierunkowani na wolę Bożą i abyśmy mieli mądrość i siłę, abyśmy podążali za Jego wskazówkami w naszym życiu.

8. Modlitwa o tych, którzy się zgubili

Święta Brygido, módl się za nas, którzy zgubiliśmy się na drodze życia. Niech nas Pan odnajdzie, ukierunkuje i poprowadzi ku światłu Jego miłości.

9. Modlitwa o smutnych

Święta Brygido, módl się za nas, którzy jesteśmy smutni i opłakujemy straty w naszym życiu. Niech Pan przyniesie nam pociechę, współczucie i nadzieję w trudnych chwilach.

10. Modlitwa o pokutę

Święta Brygido, módl się za nas, abyśmy rozpoznali nasze grzechy, szczere się pokutowali i szukali Bożego przebaczenia. Niech Pan obdarzy nas Łaską i pomaga nam zmienić nasze życie.

11. Modlitwa o pokój w sercu

Święta Brygido, módl się za nas, aby nasze serca były wypełnione pokojem i miłością dla wszystkich ludzi. Niech Boży pokój ukorzeni się w nas i prowadzi nas na naszej drodze życiowej.

12. Modlitwa o święty Kościół

Święta Brygido, módl się za nas i za cały Kościół. Niech Kościół będzie silny, święty i trwały w wierze. Niech Boże królestwo rozprzestrzenia się między ludźmi.

13. Modlitwa o kapłanów

Święta Brygido, módl się za naszych kapłanów, aby byli świętymi i oddanymi pasterzami Bożego stada. Niech Pan obdarzy ich mądrością, siłą i świętością w ich posłudze.

14. Modlitwa o zakonnice i zakonników

Święta Brygido, módl się za nas zakonnice i zakonników, aby byli wierni swoim ślubom i oddani służbie Bogu. Niech Pan da im siłę, radość i obfitość Łaski.

15. Modlitwa o nas wszystkich

Święta Brygido, módl się za nas, abyśmy zawsze byli wierni Bożej miłości, abyśmy starali się czynić dobro i żyć zgodnie z Jego wolą. Niech Pan nas błogosławi i strzeże na naszej drodze życiowej.

Mam nadzieję, że te modlitwy mogą być dla was pomocą i inspiracją.

Pełną listę aktualności znajdziesz tutaj: Aktualności

Powiązane wpisy