Aktualności

Świąteczne cytaty z Biblii

Świąteczne cytaty z Biblii

Oto są bożonarodzeniowe cytaty z Biblii, które przypominają nam, jak istotne dla świata było narodzenie Chrystusa.

Cytaty bożonarodzeniowe z Biblii

„A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami, pełne łaski i prawdy, a my oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jaką ma jako Jednorodzony od Ojca.” (Jan 1, 14)

Apostoł Jan, chociaż był zbyt młody, by być obecny przy narodzinach Jezusa, a w końcu zrozumiał po zmartwychwstaniu Jezusa, że Jezus przyszedł z nieba, czasowo zrezygnował ze swojej niebiańskiej chwały, urodził się jako człowiek, jednak jako wyjątkowy człowiek: pełen łaski i prawdy. Jezus przyszedł w ciele, po tym jak Maryja poczęła za sprawą Ducha Świętego, a Jan ujrzał Jego chwałę, tak jak i my ją zobaczymy pewnego dnia.

„Weszli do domu, zobaczyli Dzieciątko z Maryją, Jego Matką, upadli na ziemię i oddali Mu pokłon. Potem otworzyli swoje skarby i przynieśli Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.” (Mateusz 2, 11)

Mędrcy, nazywani są też czasem królami, ponieważ mieli władzę nad swoimi ludami na Bliskim Wschodzie. Przyszli on z darami odpowiednimi dla króla, gdyż Jezus przyszedł na świat, by być Królem królów.

Chociaż ci mędrcy lub władcy mieli wielką władzę, oddali pokłon Jezusowi. Przynieśli Mu złoto, dar odpowiedni dla królów, kadzidło, ponieważ Jezus miał być człowiekiem modlitwy, oraz mirrę, substancję używaną podczas pogrzebów, jako zapowiedź śmierci Jezusa za nasze grzechy.

„Bo nam się Dziecko narodziło, Syn nam się dał, i będzie na Jego ramieniu władza; a nazwano Go imieniem: Cud, Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju.” (Izajasz 9, 6)

Prorok Izajasz prorokował o Jezusie. Zauważmy dwie ważne rzeczy: narodził się Syn Boży, nie z człowieka, co oznacza, że Jezus nie miał grzesznej natury. Co więcej, Jezus przyszedł na świat dla nas, aby być naszym Zbawicielem, jeśli tylko w Niego uwierzymy. Jezus został stracony na Golgocie, a po Jego śmierci mamy prawo do Jego sprawiedliwości. (2. List do Koryntian 5, 21) Dlatego właśnie Jezus się narodził!

„A takie było narodzenie Jezusa Chrystusa: Gdy Matka Jego, Maria, była poślubiona Józefowi, zanim przyszli do siebie, znalazła się brzemienna z Ducha Świętego.” (Mateusz 1, 18)

Po zaręczynach Marii i Józefa, okazało się, że Maryja jest w ciąży. Nie było to jednak dziecko poczęte przez człowieka, bo „było to Dzieciątko z Ducha Świętego”. Po raz pierwszy w historii, Bóg stał się człowiekiem, Bóg i człowiek, Jezus Chrystus.

„Gdy się Jezus narodził w Betlejem judzkim za dni króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król Żydowski? Widzieliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon». (Mateusz 2, 1-2)

Słowo „Betlejem” oznacza „Dom Chleba”. Tam narodził się Chleb Życia. Mędrcy wiedzieli, że Jezus przyszedł, by zostać Królem, co było jedynym z powodów, dla którego oddali Mu pokłon. Podążali za gwiazdą, aż doprowadziła ich do miejsca, gdzie znajdował się Jezus. Samo to było cudem, ale nie powinniśmy być zaskoczeni, że Bóg używa naturalnych i nadnaturalnych środków, aby spełnić swoją wolę.

„Lecz Anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. A oto poczniesz w łonie i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus». (Łukasz 1, 30-31)

Jak my byśmy zareagowali, gdybyśmy zobaczyli anioła? Prawdopodobnie tak samo jak Maryja –  lękiem. Anioł miał jednak dla Maryi dobre wieści. Zyskała łaskę Bożą, co oznaczało, że nadchodzą kolejne dobre wieści.

Pocznie i urodzi Syna, ale ten Syn nie będzie jak inne dzieci. Będzie to Jej Syn, Syn Boży. Anioł powiedział Jej, jakie będzie imię Jej Syna: Jezus, co oznacza „Bóg zbawia”. Bóg rzeczywiście zbawia, ale tylko przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa. (Dzieje Apostolskie 4, 12)

„Oni, usłyszawszy króla, poszli. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy zobaczyli gwiazdę, ucieszyli się niezmiernie radością wielką.” (Mateusz 2, 9-10)

Wielu próbowało wyjaśnić znaczenie gwiazdy, za którą podążali mędrcy. Nie była to żadna konstelacja czy „spadająca gwiazda”. Była to jedyna w swoim rodzaju gwiazda wysłana przez Boga, aby prowadzić mędrców do Jezusa. Podążali oni za tą gwiazdą, aż w końcu dotarli do miejsca, gdzie narodził się Jezus.

Cieszyli się tym, co zobaczyli. Ich długa podróż dobiegła końca i w końcu spełnili swoje zadanie: mogli oddać pokłon temu, który przyszedł, aby być Królem, a przynieśli ze sobą dary odpowiednie dla króla świata.

Kompletną listę aktualności znajdziesz tutaj: Aktualności

Powiązane wpisy