Modlitwy, Modlitwy do swietych

Modlitwa Siedmiu Bolesnych Róż

Modlitwa siedmiu boleści Maryi

Modlitwa Siedmiu Bolesnych Róż jest jedną z najpiękniejszych modlitw, jakie można odmówić na cześć Najświętszej Maryi Panny.

1. modlitwa
Wieczny Ojcze, oddajemy Tobie Serce Maryi, które cierpiało z powodu naszych grzechów! Daj nam, Ojcze, łaskę uwolnienia od złego ducha i wszystkich jego pokus! Na cześć boleści Maryi prorokowanej przez Szymona;
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

2. modlitwa
Wieczny Ojcze, oddajemy Tobie Serce Maryi, które cierpiało z powodu naszych grzechów! Daj nam, Ojcze, łaskę uwolnienia od złego ducha i wszystkich jego pokus! Na cześć boleści Maryi związanej z ucieczką do Egiptu;
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

3. modlitwa
Wieczny Ojcze, oddajemy Tobie Serce Maryi, które cierpiało z powodu naszych grzechów! Daj nam, Ojcze, łaskę uwolnienia od złego ducha i wszystkich jego pokus! Na cześć boleści Maryi, gdy przez trzy dni szukała Jezusa;
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

4. modlitwa
Wieczny Ojcze, oddajemy Tobie Serce Maryi, które cierpiało z powodu naszych grzechów! Daj nam, Ojcze, łaskę uwolnienia od złego ducha i wszystkich jego pokus! Na cześć boleści Maryi, gdy spotkała Jezusa na drodze krzyżowej;
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

5. modlitwa
Wieczny Ojcze, oddajemy Tobie Serce Maryi, które cierpiało z powodu naszych grzechów! Daj nam, Ojcze, łaskę uwolnienia od złego ducha i wszystkich jego pokus! Na cześć boleści Maryi pod krzyżem;
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

6. modlitwa
Wieczny Ojcze, oddajemy Tobie Serce Maryi, które cierpiało z powodu naszych grzechów! Daj nam, Ojcze, łaskę uwolnienia od złego ducha i wszystkich jego pokus! Na cześć wielkiej boleści Maryi, gdy przyjęła ciało Jezusa na swoje kolana;
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

7. modlitwa
Wieczny Ojcze, oddajemy Tobie Serce Maryi, które cierpiało z powodu naszych grzechów! Daj nam, Ojcze, łaskę uwolnienia od złego ducha i wszystkich jego pokus! Na cześć największej boleści Maryi, gdy towarzyszyła Jezusowi do grobu;
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
Na zakończenie: Zdrowaś Królowo

Całą listę modlitw do świętych znajdziesz tutaj: Modlitwy do świętych

Powiązane wpisy