Litanie, Modlitwy

Litania do Matki Bożej

Litanie Matki Bożej

Panie, zmiłuj się!
Chryste, zmiłuj się!
Panie, zmiłuj się!
Chryste, wysłuchaj nas!
Chryste, wysłuchaj nas!
Zmiłuj się nad nami!
Ojcze Niebieski, Boże,
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jeden Boże,
módl się za nami!
Święta Maryjo,
Święta Bogarodzico,
Święta Dziewico Dziewico,
Matko Chrystusa,
Matko Kościoła,
Matko Bożej łaski,
Matko najjaśniejsza,
Matko najczystsza,
Matko nieskalana,
Matko niepokalana,
Matko miłościwa,
Matko cudowna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Dziewico mądra,
Dziewico czcigodna,
Dziewico godna chwały,
Dziewico potężna,
Dziewico miłosierna,
Dziewico wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Tronie mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Naczynie duchowe,
Naczynie czcigodne,
Naczynie wzorcowej pobożności,
Tajemnicza różo,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Skrzynio przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo poranna,
Zdrowie chorych,
Ucieczko grzeszników,
Pociecho strapionych,
Pomocniczko chrześcijan,
Królowo aniołów,
Królowo patriarchów,
Królowo proroków,
Królowo apostołów,
Królowo męczenników,
Królowo wyznawców,
Królowo dziewic,
Królowo wszystkich Świętych,
Królowo poczęta bez grzechu pierworodnego,
Królowo wniebowzięta,
Królowo świętego różańca,
Królowo rodzin,
Królowo Chorwatów,
Królowo pokoju,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami!
Módl się za nami, święta Bogarodzico!
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych!
Pozwól nam, Twoim sługom, prosimy Cię, Panie Boże, abyśmy zawsze radowali się zdrowiem duszy i ciała i przez chwalebne wstawiennictwo Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnili się od obecnego smutku i cieszyli się wiecznymi radościami.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Kompletną listę litanii znajdziesz tutaj: Litanie

Powiązane wpisy