Litanie, Modlitwy

Litania pokory

Litanie pokory

Panie, zmiłuj się!
Chryste, zmiłuj się!
Panie, zmiłuj się!
Chryste, wysłuchaj nas!
Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze niebieski, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!
Jezu, łagodne i pokorne Serce, uczyń nasze serca podobnymi do Twojego Serca!
Od pragnienia, abyśmy byli szanowani, uwolnij nas, Jezu!
Od pragnienia, abyśmy byli kochani, uwolnij nas, Jezu!
Od pragnienia, abyśmy byli chwaleni, uwolnij nas, Jezu!
Od pragnienia, abyśmy byli wysławiani, uwolnij nas, Jezu!
Od pragnienia, abyśmy byli kochani bardziej niż inni, uwolnij nas, Jezu!
Od pragnienia, aby nas pytano o radę, uwolnij nas, Jezu!
Od pragnienia, abyśmy byli uznawani, uwolnij nas, Jezu!
Od pragnienia, abyśmy byli ulubieńcami, uwolnij nas, Jezu!
Od strachu przed upokorzeniem, uwolnij nas, Jezu!
Od strachu przed pogardą, uwolnij nas, Jezu!
Od strachu przed upomnieniem, uwolnij nas, Jezu!
Od strachu przed oszczerstwem, uwolnij nas, Jezu!
Od strachu przed zapomnieniem, uwolnij nas, Jezu!
Od strachu przed wyśmianiem, uwolnij nas, Jezu!
Od strachu przed podejrzeniem, uwolnij nas, Jezu!
Od strachu przed niesprawiedliwością, uwolnij nas, Jezu!
Aby inni byli kochani bardziej niż my,
Jezu, daj nam łaskę, abyśmy tego pragnęli!
Aby inni byli szanowani bardziej niż my,
Jezu, daj nam łaskę, abyśmy tego pragnęli!
Aby inni byli wybrani, a my zostali odrzuceni,
Jezu, daj nam łaskę, abyśmy tego pragnęli! Aby inni byli chwaleni, a my niezauważeni,
Jezu, daj nam łaskę, abyśmy tego pragnęli!
Aby w oczach świata inni mogli wzrastać, a my się umniejszać,
Jezu, daj nam łaskę, abyśmy tego pragnęli!
Aby inni mieli pierwszeństwo przed nami we wszystkim,
Jezu, daj nam łaskę, abyśmy tego pragnęli!
Aby inni stali się świętsi od nas, a my stali się święci tak, jak Ty tego pragniesz,
Jezu, daj nam łaskę, abyśmy tego pragnęli!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie!
Panie Jezu Chryste, który powiedziałeś: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam”, daj nam, prosimy Cię, Twoją boską miłość, abyśmy Cię całym sercem, ustami i czynami miłowali i nigdy nie przestawali Cię wysławiać. Daj nam, Panie, abyśmy się bali Twojego świętego imienia i jednocześnie je zawsze miłowali, ponieważ nigdy nie przestajesz prowadzić tych, których umacniasz swoją miłością.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen!

Całą listę litanii znajdziesz tutaj: Litanie

Powiązane wpisy