Litanie, Modlitwy

Litania do świętego Józefa

Litanie świętego Józefa

Panie, zmiłuj się!
Chryste, zmiłuj się!
Panie, zmiłuj się!
Chryste, wysłuchaj nas!
Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze niebieski, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jeden Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Maryjo, módl się za nami!
Święty Józefie, módl się za nami!
Sławny potomku Dawida, módl się za nami!
Światłości patriarchów, módl się za nami!
Narzeczeństwo Bogurodzicy, módl się za nami!
Skromny stróżu Dziewicy, módl się za nami!
Opiekunie Syna Bożego, módl się za nami!
Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami!
Przewodniku sławnego rodu, módl się za nami!
Sprawiedliwy Józefie, módl się za nami!
Najczystszy Józefie, módl się za nami!
Najmądrzejszy Józefie, módl się za nami!
Najsilniejszy Józefie, módl się za nami!
Najposłuszniejszy Józefie, módl się za nami!
Najwierniejszy Józefie, módl się za nami!
Lustro cierpliwości, módl się za nami!
Miłośniku ubóstwa, módl się za nami!
Wzorze pracowników, módl się za nami!
Ozdobo domowego życia, módl się za nami!
Stróżu dziewic, módl się za nami!
Podporo rodzin, módl się za nami!
Ukojenie ubogich, módl się za nami!
Nadziejo chorych, módl się za nami!
Obrońco umierających, módl się za nami!
Strachów złych duchów, módl się za nami!
Patronie świętego Kościoła, módl się za nami!
Obrońco Chorwacji, módl się za nami!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
Boże, który niezgłębioną opatrznością raczyłeś wybrać błogosławionego Józefa na oblubieńca Najświętszej Matki swojej, daj nam, prosimy, abyśmy, czcząc go jako patrona na ziemi, zasłużyli mieć go jako orędownika w niebie.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Kompletną listę litanii znajdziesz tutaj: Litanie

Powiązane wpisy