Litanie, Modlitwy

Litania pokuty

Litania wyrzutów sumienia

Panie, zmiłuj się

Chryste, zmiłuj się

Panie, zmiłuj się

Chryste, wysłuchaj nas

Chryste, zmiłuj się nad nami

Ojcze niebieski, Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Panie, który się wcielił, zmiłuj się nad nami

Miłośniku dusz

Zbawco grzeszników

Który przyszedłeś szukać zaginionych

Któryś pościł się za nich przez 40 dni i nocy

Z Twojej dobroci wobec Adama, gdy upadł

Z Twojej wierności Noemu w arce

Z Twojego wspomnienia Lota pośród grzeszników

Z Twojego miłosierdzia dla Izraelitów na pustyni

Z Twojego przebaczenia Dawidowi po jego przyznaniu się do grzechu

Z Twojej cierpliwości wobec złośliwego Ahaba w jego upokorzeniu

Z Twojego przebaczenia skruszonemu Manassie

Z Twojego miłosierdzia dla mieszkańców Niniwy, gdy się ubrali w wór i popiół

Z Twojego błogosławieństwa dla Machabejczyków, którzy pościli przed bitwą

Z Twojego wyboru Jana, aby iść przed Tobą głosząc pokutę

Z Twojego świadectwa Publiusza, który się powiesił

Z Twojego przyjęcia nawróconego grzesznika

Z Twojej czułości wobec Samarytanki

Z Twojego nawrócenia Zachareusza, który się nawrócił

Z Twojego miłosierdzia dla kobiety przyłapanej na cudzołóstwie

Z Twojej miłości do Magdaleny, która wiele miłowała

Z Twojego spojrzenia, po którym Piotr płakał

Z Twoich miłosiernych słów do zbója na krzyżu

My grzesznicy, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas

Abyśmy osądzały siebie i unikali Twojego osądu

Abyśmy przynieśli owoce godne pokuty

Aby grzech nie panował w naszych śmiertelnych ciałach

Abyśmy z bojaźnią i drżeniem pracowali nad własnym zbawieniem

Synu Boży, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste, wysłuchaj nas

Chryste, zmiłuj się nad nami

Modlę się również tę litanię: Litanie ufności – wyzwolenia

Powiązane wpisy