Modlitwy, Podstawowe modlitwy

Anielskie pozdrowienie

Podstawowa modlitwa - Zdrowaś Maryjo

Anioł Pański zwiastował Maryi. I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo..
Oto Ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo..
A Słowo stało się ciałem. I zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo..
Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Prosimy Cię, Panie, zmiłuj się nad nami i wlej łaskę swoją w nasze dusze, abyśmy, którzy przez zwiastowanie anioła poznali wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania.
Przez tego samego Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Całą listę podstawowych modlitw znajdziesz tutaj: Podstawowe modlitwy

Powiązane wpisy