Modlitwy, Różaniec

Złota koronka do Najświętszego Serca Jezusowego

złoty różaniec Najświętszemu Sercu Jezusowemu

ZŁOTA KORONKA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
Serce Jezusa jest źródłem wszelkich łask i pełne dobroci dla wszystkich ludzi. Oddajmy Jezusowi nasze ubogie serce, aby było zjednoczone z Jego sercem, aby było napełnione Bożą łaską, cierpliwością i czystością, aby odpowiadało na wszystkie Boże pragnienia.

Różaniec odmawia się na zwykłą różańcową koronkę.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Zamiast „Wyznania wiary” odmawia się:
Słodkie Serce mojego Jezusa, spraw, abym Cię coraz bardziej kochał.
Zamiast „Ojcze nasz” odmawia się:
Wieczny Ojcze, ofiaruję Ci najdroższą Krew Jezusa Chrystusa jako zadośćuczynienie za nasze grzechy, jako pomoc duszom w czyśćcu i dla potrzeb świętego Kościoła.
Zamiast „Zdrowaś Maryjo” odmawia się:
Jezu, łagodne i pokorne Serce, uczynij moje serce podobnym do Twojego Serca.
Zamiast „Chwała Ojcu” odmawia się:
Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem!
Na zakończenie koronki odmawia się: Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Litania do Najświętszego Serca Jezusowego
Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, zmiłuj się nad nami!
Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, wysłuchaj nas!
Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze niebieski,
Boże, zmiłuj się nad nami Synu,
Odkupicielu świata,
Boże, zmiłuj się nad nami Duchu Święty,
Boże, zmiłuj się nad nami Święta Trójco,
JedynyBoże, zmiłuj się nad nami Serce Jezusa,
Synu Ojca wiecznego,
zmiłuj się nad nami Serce Jezusa,
zbudowane w łonie Dziewicy Matki przez Ducha Świętego,
Serce Jezusa, złączone z Słowem Bożym,
Serce Jezusa, pełne majestatu nieskończoności,
Serce Jezusa, świątynio Boża święta,
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,
Serce Jezusa, domu Bożego i bramie niebieska,
Serce Jezusa, ognisko miłości,
Serce Jezusa, naczynie sprawiedliwości i miłości,
Serce Jezusa, pełne dobroci i miłości,
Serce Jezusa, godne wszelkiej chwały,
Serce Jezusa, Królu i centrum wszystkich serc,
Serce Jezusa, w którym skryte są wszystkie skarby mądrości i wiedzy,
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia boskości,
Serce Jezusa, które jest bardzo miłe Ojcu,
Serce Jezusa, z którego wszyscy otrzymaliśmy pełnię,
Serce Jezusa, pragnienie wiecznych wzgórz,
Serce Jezusa, cierpliwe i pełne miłosierdzia,
Serce Jezusa, bogate dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
Serce Jezusa, oczyszczenie naszych grzechów,
Serce Jezusa, nasączone obelgami,
Serce Jezusa, złamane przez nasze występki,
Serce Jezusa, posłuszne aż do śmierci,
Serce Jezusa, przeszyte włócznią,
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
Serce Jezusa, nasze życie i nasze zmartwychwstanie,
Serce Jezusa, nasz pokoju i nasze pojednanie,
Serce Jezusa, ofiaro za grzechy,
Serce Jezusa, zbawienie dla tych, którzy w Tobie ufają,
Serce Jezusa, nadziejo dla tych, którzy w Tobie umierają,
Serce Jezusa, słodyczy wszystkich świętych,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie!
Jezu, ciche i pokorne Serce, spraw, aby nasze serce było podobne do Twojego Serca!
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, spójrz na Serce umiłowanego Syna swojego i na chwałę i zadośćuczynienie, które w imieniu grzeszników Mu ofiaruje, i udziel tym, którzy proszą o Twoje miłosierdzie, przebaczenia i łaski, w imieniu tego samego Syna swojego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Znajdź pełną listę koronek tutaj: Różaniec

Powiązane wpisy