Modlitwy, Odpowiednie modlitwy

Molitwa gotowości do walki przeciwko złu

Modlitwa gotowości do walki z złem

Stawiam się w obecności Jezusa Chrystusa. Poddaję się Jego władzy. Ubieram całą zbroję Bożą, aby móc stawić czoła atakom diabelskim (Ef 6,10-11).
Stojąc mocno, przepasuję biodra prawdą i zakładam pancerz sprawiedliwości (Ef 6,14).
Podwiązuję nogi gotowością, która pochodzi z ewangelii pokoju (Ef 6,15).
Biorę wielki tarczę wiary, dzięki której będę w stanie zgasić wszystkie ogniste strzały złego (Ef 6,16).
Biorę hełm zbawienia i miecz Ducha, czyli Słowo Boże (Ef 6,17).
W imię Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, umarłego i Zmartwychwstałego, wiążę wszystkie złe duchy powietrza, atmosfery, wody, ognia, wiatru, ziemi, podziemia i tego świata. Wzywam krew Jezusa, aby chroniła powietrze, atmosferę, wodę, ogień, wiatr, ziemię, jej owoce wokół nas, podziemie i ten świat.
W imię Jezusa zakazuję wszystkim wymienionym wrogom, aby nawracali się nawzajem, pomagali sobie w jakikolwiek sposób, zwracali się do mnie (nas) lub czynili cokolwiek innego poza tym, co im nakazuję w imię Jezusa. Również w imię Jezusa zakazuję wszystkim zgubionym duchom, grupom satanistycznym lub wysłannikom oraz ich współpracownikom, podwładnym lub przywódcom, aby uszkadzali lub niszczyli cokolwiek, co posiadam.
W IMIĘ JEZUSA, ROZWIĄZUJĘ I UNIEWAŻNIAM KAŻDĄ PIECZĘĆ SZATAŃSKĄ, KTÓRA ZOSTAŁA NAŁOŻONA NA TO MIEJSCE, NA MNIE, NA MOJĄ RODZINĘ (męża, żonę, dzieci, rodziców…), DOM, FINANSE, WSPÓŁPRACOWNIKÓW, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, MAJĄTEK I ŹRÓDŁA UTRZYMANIA. (powtórz 7 razy)

W IMIĘ JEZUSA CHRYSTUSA I ZASŁUG JEGO DROGOCENNEJ KRWI, NARUSZAM I UNIEWAŻNIAM KAŻDE PRZEKLEŃSTWO, CZARY, PIECZĘĆ, ZAKLĘCIE, ZAPIS, CZAROWANIE, ZWIĄZEK, OSZUSTWO, PUŁAPKĘ, KŁAMSTWO, POTKNIĘCIA, PRZESZKODĘ, OSZUSTWO, ZAMĘT UMYSŁU LUB ODWRACANIE UWAGI, DUCHOWE NIEWOLNICTWO, WPŁYW LUB ROZKAZ, JAK RÓWNIEŻ KAŻDĄ CHOROBĘ CIAŁA, DUSZY, UMYSŁU LUB DUCHA RZUCONĄ NA MNIE, MOJĄ RODZINĘ (na męża, żonę, dzieci, rodziców…), DOM, FINANSE, WSPÓŁPRACOWNIKÓW, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, MAJĄTEK, ŹRÓDŁA UTRZYMANIA, NA TO MIEJSCE, KAŻDĄ WSPOMNIANĄ OSOBĘ, MIEJSCE LUB PRZEDMIOT, PRZY POMOCY JAKIEGOKOLWIEK ŚRODKA, Z MOICH WŁASNYCH LUB NASZYCH RODZINNYCH BŁĘDÓW I GRZECHÓW. (powtórz 3 razy)
W imię Boga Ojca pieczętuję to miejsce, siebie, moją rodzinę (wymień imiona wszystkich członków rodziny, rodziców), dom, finanse, współpracowników, miejsce zamieszkania, majątek i źródła utrzymania w Krwi Jezusa Chrystusa.
W imię Boga Syna pieczętuję to miejsce, siebie, moją rodzinę (wymień imiona wszystkich członków rodziny, rodziców), dom, finanse, współpracowników, miejsce zamieszkania, majątek i źródła utrzymania w Krwi Jezusa Chrystusa.
W imię Boga Ducha Świętego pieczętuję to miejsce, siebie, moją rodzinę (wymień imiona wszystkich członków rodziny, rodziców), dom, finanse, współpracowników, miejsce zamieszkania, majątek i źródła utrzymania w Krwi Jezusa Chrystusa.
Teraz stawiam krzyż Jezusa Chrystusa między sobą a pokoleniem mojego drzewa genealogicznego. Stawiam również krzyż Jezusa Chrystusa między tymi, za których się modlę, a pokoleniem ich drzewa genealogicznego.
W imię Jezusa niech zostanie przerwane każde bezpośrednie połączenie między pokoleniami, a Droga Krew Pana Jezusa Chrystusa oczyści ich wzajemne powiązania.
Panie Jezu, proszę Cię, abyś pobłogosławił to miejsce, mnie, moją rodzinę (wymień imiona wszystkich członków rodziny, rodziców), pobłogosław Jezu mój dom, finanse, współpracowników, miejsce zamieszkania, majątek i źródła utrzymania, wszystko, co mam i co posiadam.
O Maryjo Niepokalana, przyodziej mnie w światło, siłę i moc swojej wiary. Ojcze, proszę Cię, abyś wysłał aniołów i świętych, którzy pomogą mi w walce przeciwko wszelkiemu złu. Dziękuję Ci, Panie Jezu Chryste, że jesteś moją Mądrością, moją Sprawiedliwością, moim Poświęceniem, moim Odkupieniem, moim Uzdrowicielem, moim Wybawicielem. Oddaję się w służbę Twojego Ducha Świętego i przyjmuję Twoją prawdę w służbie, którą dla mnie przeznaczyłeś.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.

Kompletną listę prigodnih molitvi potražite ovdje:Odpowiednie modlitwy

Powiązane wpisy