Modlitwy, Odpowiednie modlitwy

Modlitwa rodziców za dziecko

Modlitwa rodziców nad dzieckiem

Módlmy się,

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

Wyznanie wiary

Ojcze nasz

Ojcze niebieski, proszę Cię w imię Twojego Ukochanego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana, błogosław teraz swoją potężną prawicą to moje dziecko. Ono należy do Ciebie przez znak Świętego Chrztu, dlatego teraz proszę Cię, abyś w nim rozpoznał obraz swojego Syna: bo w nim nas zmiłowałeś i jesteśmy umiłowani w Umiłowanym.

Chwała Ojcu… (3x)

Pokornie proszę Cię, Ojcze niebieski, wyciągnij teraz swoją potężną rękę nad to moje dziecko (imię…), otul je płaszczem miłości, aby przestraszyło wroga.

Ojcze niebieski, proszę Cię, z miłosierdzia swojego usuń od niego każde ognisko, każde suszenie, każdy strach, bezsenność, usuń od niego południową zarazę, każdy cień i nocne straszydło, usuń od niego cienie, które przemykają przez ciemności, usuń węża i osę, lwa i żmiję, usuń od niego truciznę i każde podstępne uwodzenie, usuń każdą chorobę ducha, duszy i ciała.

Chwała Ojcu… (3x)

Teraz pokornie proszę o światło i moc Ducha Świętego, naszego Pana i Ożywiciela, aby to moje dziecko (imię…) wypełniło się Jego ożywczym ogniem i tchnieniem żywych, tak że duch nieprawości, śmierci i nieszczęścia nie ma żadnego dostępu ani miejsca w pobliżu tego mojego dziecka (imię…).

Chwała Ojcu… (3x)

Ojcze niebieski, proszę Cię w imię Twojego Ukochanego Syna, niech teraz moc tych łask, które otrzymaliśmy przez Jego ofiarę, zstąpi w serce i duszę tego mojego dziecka (imię…), aby je ocalić, uzdrowić i uwolnić od wszelkich ciężkich pokus, od wszelkiej choroby i od wszelkich dzieł diabelskich.

Wzywam krew Jagnięcą i błogosławieństwo z Krzyża, aby wzmocniły nasze dusze i pokonały Szatana i wszystkie złe duchy, aby wszystkie dzieła diabelskie zostały pokonane i odrzucone od nas i od tego mojego dziecka (imię…).

Jezu, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami! …

Proszę również o wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i Jej Matczynego Niepokalanego Serca, które było przeszyte mieczem bólu z powodu Jej dziecka, niech teraz interweniuje swoim potężnym wstawiennictwem za to moje dziecko (imię…) u swojego Syna, aby zostało całkowicie przyjęte w Jego Święte zbawienne ręce, który powiedział – Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im, bo takie jest Królestwo Boże.

Pod Twoją obronę uciekamy się…

Proszę również wszystkich aniołów i archaniołów, Świętego Michała, Świętego Gabriela, Świętego Rafała, proszę anioła stróża tego mojego dziecka (imię…), proszę Świętego Józefa, opiekuna i żywiciela dziecka Jezusa, proszę wszystkich świętych i święte Boże, proszę jego świętego patrona /wymień imię świętego patrona dziecka/, aby teraz interweniowali i wstawiali się za tym dzieckiem przed Tronem Bożym.

Aniele stróżu drogi

Panie Jezu, teraz przyjmij to dziecko (imię…) w swoje ręce, przyciągnij je do siebie, do swojego boskiego Serca i obdarz go błogosławieństwem teraz. Amen. Alleluja! Dziękuję Ci Jezu! Dziękuję Ci Maryjo!

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… (3x)

Chwała Ojcu…

I błogosławieństwo nad dzieckiem: rodzic(e) kładzie ręce na dziecku i wzywa Boże błogosławieństwo na niego i polewa je Świętą wodą.

Całą listę odpowiednich modlitw znajdziesz tutaj: Odpowiednie modlitwy

Powiązane wpisy