Modlitwy, Odpowiednie modlitwy

Modlitwa całkowitego oddania się Bogu rano, w południe, wieczorem i w nocy

Modlitwa całkowitego oddania się Bogu rano, w południe, wieczorem i w nocy

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Dobry i miłosierny Ojcze, dziękuję Ci za dar życia! Dziękuję Ci za ten dzień i te łaskawe chwile!

Nie chcę być bez Ciebie ani przez minutę, ani przez sekundę, ani przez żadną chwilę. Proszę, napełnij mnie mocą Twojej łaski i obecności. Tak jak Ty zawsze jesteś ze mną, tak ja chcę być zawsze z Tobą! Niech Twoja Święta wola się spełni we mnie, aby wszystko było na swoim miejscu i w najlepszym porządku.

Dziękuję Ci, Ojcze niebieski, za Twoją nieskończoną miłość, którą nam objawiłeś w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, który umarł na krzyżu za nas grzeszników. Duchu Święty, oświeć moje myśli, moje rozważania, oczyść moją wyobraźnię, oczyść moje uczucia i emocje. Ulecz moją przeszłość, moje wspomnienia, moje wewnętrzne rany. Wybacz mi wszystkie moje winy i uwolnij mnie od każdego przywiązania do grzechu, abym mógł wybaczyć wszystkim, którzy mnie skrzywdzili lub wyrządzili mi jakąś krzywdę.

Boże Zbawicielu, napełnij mnie swoją miłością, abym kochał Cię tak doskonale jak aniołowie i Święci w niebie! Dysponuj moją wolnością i życiem, moim zdrowiem i moimi chorobami, moim czasem i wszystkim, co posiadam. Uczyń mnie czujnym, rozradowanym i całkowicie oddanym Bogu, dla Jego chwały i mojego osobistego zbawienia!

Duchu Święty, Duchu miłości, napełnij mnie Świętym ogniem. Udziel pokoju mojej duszy i uczyń ją swoim niebem, swoim łagodnym przybytkiem. Uczyń mnie czujnym, rozradowanym i całkowicie oddanym Bogu, dla Jego chwały i mojego osobistego zbawienia!

Trójcy Świętej Boże, mocno wierzę i ufam Tobie, kocham Cię i wysławiam, chwalę Cię i dziękuję Ci za wszystkie łaski, które mi do tej pory dałeś! Pokornie proszę, uzdrowić moją słabą i oziębłą wiarę i ją umocnić, umocnić moją nadzieję i doskonalić moją miłość! Jeszcze raz proszę, wybacz mi wszystkie moje grzechy, obdarz mnie większą cierpliwością i szczerością w życiu, dobrocią i delikatnością wobec wszystkich, czystością serca i darem pokory. Obdarz mnie nowym sercem, które z radością wybacza wszystkie zniewagi i pomaga w potrzebie! Niech wszystko będzie dla Twojej większej chwały i osobistego zbawienia nas wszystkich! Amen!

Kompletną listę odpowiednich modlitw znajdziesz tutaj: Odpowiednie modlitwy

Powiązane wpisy