Modlitwy, Modlitwy do swietych

Modlitwa do św. Jerzego

Modlitwy do świętego Jerzego

Święty Jerzy stał się przez lata patronem wielu dziedzin życia, a szczególnie przypisywano mu ochronę przed chorobami zakaźnymi, niebezpieczeństwami na morzu, wojną, sądem i zagrożeniami życiowymi. Jest również patronem ziemi, plonów, zieleni, zwierząt, pasterzy, rolników, krzyżowców, żołnierzy i wszystkich zawodów związanych z wojną.

Wierny sługo Boży i niezwyciężony męczenniku, Święty Jerzy! Otwarcie i z zapałem odpowiedziałeś na dar wiary od Boga. Zainspirowany gorącą miłością do Jezusa Chrystusa, odważnie walczyłeś z pychą, kłamstwem i oszustwem. Ani ból, ani męka, ani miecz, ani śmierć nie mogły cię oddzielić od naśladowania Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii.

Gorąco proszę cię, abyś przez swoje wstawiennictwo, z miłości do Chrystusa, pomógł mi stanowczo stawiać opór wszelkiemu złu; aby problemy i cierpienia, które mnie przytłaczają, cierpliwie nosić jako swój krzyż; aby ziemskie troski, egoizm i nieszczęścia nie oddzieliły mnie od miłości Jezusa do Boga i bliźnich.

Odważny zwycięzco w wierze, pomóż mi pokonać wszelkie zło, odgoń strach w obronie zagrożonych, abym i ja kiedyś zdobył obiecaną bliskość Boga tym, którzy wytrwają do końca.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa!

Przychodzimy, Boże, do Twojego Świętego domu,

Będziemy Ci składać chwałę, Bogu naszemu,

Wielbimy Świętego Jerzego, naszego patrona,

Modlimy się do świętego patrona.

O Święty Jerzy, nasz patronie,

Usłysz naszą modlitwę, wysłuchaj nas.

Pod Twoją opiekę oddajemy się,

Mając pokorną nadzieję na Twoją pomoc,

Spójrz na nas, święty z nieba,

Okaż nam swoją opiekę swoją miłością.

O Święty Jerzy, nasz patronie,

Usłysz naszą modlitwę, wysłuchaj nas.

Panie, Święty męczenniku Jerzy odważnie naśladował Twoje męki. Dziś wielbimy Twoją boską moc, która objawiła się w jego męczeństwie, i prosimy, aby nam pomógł w naszej słabości. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego – Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Kompletną listę modlitw do świętych znajdź tutaj: Modlitwy do świętych

Powiązane wpisy