Litanie, Modlitwy

Litania do dusz w czyśćcu

litanie za dusze w czyśćcu

Panie, zmiłuj się!
Chryste, zmiłuj się!
Panie, zmiłuj się!
Chryste, wysłuchaj nas!
Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze niebieski, Boże, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jeden Boże!
Święta Maryjo, Matko Boża, MÓDL SIĘ ZA NICH!
Święty Michale, Archaniele, módl się za nich!
Mój święty aniele stróżu i wszyscy święci strażnicy, MÓDLCIE SIĘ ZA NICH!
Wszystkie chóry anielskie, MÓDLCIE SIĘ ZA NICH!
Święty Janie Chrzcicielu, MÓDL SIĘ ZA NICH!
Święty Józefie, MÓDL SIĘ ZA NICH!
Wszyscy święci patriarchowie i prorocy, MÓDLCIE SIĘ ZA NICH!
Święci Piotrze i Pawle, Wszyscy święci apostołowie i ewangeliści,
Wszyscy święci męczennicy,
Święty Grzegorzu i Augustynie,
Wszyscy święci nauczyciele, papieże i spowiednicy,
Wszyscy święci zakonnicy i pustelnicy,
Święta Katarzyno,
Święta Barbaro, MÓDL SIĘ ZA NICH!
Święta Urszulo, ze wszystkimi dziewicami, MÓDLCIE SIĘ ZA NICH!
Święta Matko Anno i wszystkie święte wdowy, MÓDLCIE SIĘ ZA NICH!
Wszyscy łaskawi święci Boży, MÓDLCIE SIĘ ZA NICH!

Bądź im miłosierny, Panie!
Nie karz ich, Panie!
Od ich mąk, UWOLNIJ JE JEZU
Przez swoje wcielenie i narodzenie,
Przez swoje słodkie imię,
Przez swoje nieskończone miłosierdzie,
Przez swoją łagodność i cierpliwość,
Przez chrzest i święte posty swoje,
Przez swoje męki śmierci i gorzkie cierpienia swoje,
Przez swoje krwawe biczowanie i okrutne ukoronowanie swoje,
Przez swoją ciężką drogę krzyżową i ukrzyżowanie swoje
Przez swoje najświętsze rany,
Przez swoją boską Krew,
Przez swoją wzgardzoną śmierć na krzyżu,
Przez bóle boskiego Serca swojego,
Przez bóle Maryi, swojej najdroższej Matki,
Przez swoje zmartwychwstanie,
Przez swoje wniebowstąpienie
Przez posłanie Ducha Świętego,
Na chwałę Boskiego Serca swojego,
Przez zasługi i wstawiennictwo Maryi,
Przez wstawiennictwo świętych aniołów,
Przez modlitwę wiernych,
MY grzesznicy, CIEBIE PROSIMY, WYSŁUCHAJ NAS
Aby duszom w czyśćcu przebaczył,
Aby im ulżył w ich karach,
Aby ich wybawił z czyśćcowych mąk,
Aby posłał im ich świętych aniołów na spotkanie,
Aby ich dołączył do swoich wybranych w raju,
Aby im pozwolił oglądać Cię twarzą w twarz,
Aby im rozdał wieczny pokój,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przebacz im, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nimi, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, daj im wieczny pokój, Panie!
Módlmy się! Panie Jezu Chryste, Królu chwały, uwolnij dusze wszystkich zmarłych wiernych z ich mąk; niech ich przed Twoje oblicze wprowadzi Michał, archanioł, i przyjmij ich do wiecznej radości, którą obiecałeś! Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie! I niechaj wieczne światłość im świeci!
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego! Niechaj usłyszą uszy Twoje, głos modlitwy mojej! Jeśli będziesz zważał na nieprawości, Panie, Panie, kto się ostoi? Ale w Tobie jest przebaczenie i dla Twojego prawa oczekuję Ciebie, Panie. Oczekuje dusza moja na Jego słowo, ufam dusza moja Panu. Od straży porannej aż do nocy ufają Izraelici Panu. Bo u Pana jest miłosierdzie, i obfite jest w Niego odkupienie. I On wybawi Izraela od wszystkich jego nieprawości.

Całą listę litanii znajdziesz tutaj: Litanie

Powiązane wpisy