Litanie, Modlitwy

Litania za chorych

litanie dla chorych

Panie, zmiłuj się!
Chryste, zmiłuj się!
Panie, zmiłuj się!
Chryste, wysłuchaj nas!
Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze niebieski, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jeden Boże,
Boże, pociecho strapionych,
Boże, który uzdrowiłeś Ezekiela wołającego do Ciebie,
Boże, który przywróciłeś wzrok ślepemu Tobiaszowi,
Boże, który wysłuchałeś Kanaanejki, która prosiła Cię o zdrowie swojej córki,
Boże, który uwolniłeś teściową świętego Piotra od ciężkiej gorączki,
Boże, który uzdrowiłeś umierającego księcia,
Boże, który uzdrowiłeś sparaliżowanego, Boże, który oczyściłeś trędowatego, zmiłuj się nad nami!
Boże, który jednym słowem uzdrowiłeś sługę setnika,
Boże, który uzdrowiłeś trzydziestoośmioletniego chorego,
Boże, który uzdrowiłeś kobietę z krwotokiem,
Boże, który uwolniłeś opętanego złymi duchami,
Boże, który przywróciłeś słuch głuchym,
Boże, który przywróciłeś wzrok niewidomym,
Boże, który przywróciłeś chodzenie chromym,
Boże, który otworzyłeś niemym usta,
Boże, który uzdrowiłeś chorych, których tylko dotknąłeś,
Boże, który sam znosiłeś wszelkie cierpienia,
Boże, który wzmacniasz wszystkich strapionych i obciążonych,
Boże, który odwiedzałeś chorych,
Boże, który obiecałeś wieczne życie tym, którzy odwiedzają chorych,
Boże, nasza pomocy i obrono,
Boże, nasz obrońco i wybawco,
Boże, nasze wsparcie i siło,
Bądź miłosierny: Przebacz nam, Panie!
Bądź miłosierny: Wysłuchaj nas, Panie!
Od wszelkiego zła, wybaw nas, Panie!
Od wszelkiego grzechu,
Od niecierpliwości,
Od wszelkiego pokuszenia,
Od wszelkiej nieczystości,
Od Twojego sądu,
Od wiecznej śmierci,
Przez Twoje męki,
Przez Twój głód i pragnienie,
Przez Twój krwawy pot,
Przez Twój krzyż,
Przez Twoją śmierć i pogrzeb,
Przez Twoje chwalebne zmartwychwstanie,
Przez Twoje chwalebne wniebowstąpienie,
Przez przyjście Ducha Świętego, Pocieszyciela,
My grzesznicy, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas!
Daj nam zaszczyt Twojej wizyty,
Daj nam łzy, byśmy opłakali nasze grzechy,
Usuń od nas wszelkie złe myśli,
Przebacz nam wszystkie grzechy,
Przywróć nam zdrowie duszy i ciała,
Wlej w nas pociechę Ducha Świętego,
Pomóż nam w tej chorobie,
Przyjmij nasze dusze w Twoje ręce,
Wprowadź nas w wieczne życie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przebacz nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie!
Módlmy się.
Panie Jezu Chryste, Królu cierpiących i chorych, w chwilach naszych duszowych i cielesnych cierpień obdarz nas tą siłą, którą otrzymałeś przez pociechę anioła w chwilach śmiertelnego strachu na Górze Oliwnej i daj nam zawsze poddawać się woli Ojca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

Całą listę litanii znajdziesz tutaj: Litanie

Powiązane wpisy