Modlitwy, Odpowiednie modlitwy

Molitwa do miłosiernego Jezusa

Modlitwa do miłosiernego Jezusa

Jezu, ufam się i oddaję się Twojemu Świętemu Sercu, z którego płyną strumienie Łaski i Miłosierdzia.
Niech krew i woda, które wypłynęły z Twojego boku, oczyści mnie z grzechu, ochraniaj i umacniaj mnie w Duchu Świętym.
Niech wszystko, co jest chore we mnie, zostanie uzdrowione przez Twoją Łaskę, abym był wolny od wszystkiego i abyś Ty, Miłosierny Boże, zajmował pierwsze miejsce w moim życiu.
Modlę się o Łaskę, aby zawsze i przed wszystkimi wyznawał Cię jako Boga i Pana oraz aby moja wiara była świadectwem czynów i życia w rozszerzaniu Twojego Królestwa.
Jezu, oddaję siebie i swoje serce Twojemu przeszytemu sercu, aby moje serce zostało uzdrowione i uwolnione przez Twoje serce.
Amen

Modlitwa o krwi i wodzie 33 razy

Miłosierny Jezu, w chwili Twojej śmierci na krzyżu kłaniamy się Tobie, chwalimy Cię i prosimy: Ogarnij cały świat swoim niezmiernym miłosierdziem, a zwłaszcza biednych grzeszników i umierających. Amen.
Na 33 ziarna powtarza się modlitwa:
O Krwi i Wodo, która wypłynęła z Serca Jezusowego jako źródło Miłosierdzia dla nas, ufam Tobie.
Na końcu: Święta Faustyno, módl się za nami!

Znajdź pełną listę modlitw tutaj: Odpowiednie modlitwy

Powiązane wpisy