Modlitwy, Różaniec

Różaniec do Krwi Jezusa

różaniec krwi Chrystusa

Różaniec Najświętszej Krwi Chrystusa odmawia się na specjalnym różańcu, który ma 33 paciorki.

Liczba ta reprezentuje liczbę lat Jezusa. Różaniec Najświętszej Krwi Chrystusa odmawia się w następujący sposób:

Uczyńmy znak krzyża i rozpocznijmy inwokacjami:

– Boże, przyjdź mi z pomocą,

– Panie, pośpiesz mi z pomocą (1x Chwała Ojcu)

Ogłaszanie tajemnicy. Czytanie fragmentu Pisma Świętego.

Każdą tajemnicę można krótko rozważyć, po czym odmawiamy 5 razy Ojcze nasz i 1 raz Chwała Ojcu. Dopiero po siódmej tajemnicy modlimy się 3x Ojcze nasz i 1x Chwała Ojcu. Po każdej tajemnicy (po Chwała Ojcu) modlimy się: – Prosimy Cię więc, pomóż swoim sługom – których odkupiłeś Swoją najdroższą Krwią!

1. Tajemnica: PAN PRZELEWA KREW PODCZAS OBRZEZANIA

„Gdy minęło osiem dni i trzeba było obrzezać dziecko, nadali mu imię Jezus”. (Łk 2, 21)

Modlitwa: Pomóż mi, Jezu, proszę, zachować we mnie Twój obraz, obraz dziecka Bożego, które otrzymałem na chrzcie. Pomóż mi codziennie obrzezać moje serce, moje myśli. Niech Twoja Najświętsza Krew, która wypłynęła przy obrzezaniu, wzmocni mnie, abym z tą siłą, którą mam w sobie, odważnie kroczył naprzód, żył uczciwie pomimo przeciwności moich i nie bał się oddać kropli swojej krwi na rzecz postępu Królestwo Boże na ziemi. Amen. (5x… Chwała Ojcu……)

Dlatego prosimy Cię, pomóż swoim sługom, których odkupiłeś swoją najdroższą Krwią!

2. Tajemnica: PAN PRZELEWA KREW W OGRODZIE GETSEMANA

„A ponieważ był w agonii, modlił się żarliwie. A jego pot był jak krople krwi spływające na ziemię.” (Łukasz 22:44)

Modlitwa: Panie Jezu, prosimy Cię, abyś dał nam światło i siłę przez Twoje cierpienia w Ogrodzie Getsemani, abyśmy nie popadali w rozpacz, gdy spotykają nas różne trudności, ale abyśmy także i my zwrócili się do Ojca i modlili się z ufnością, aby On dodał nam otuchy umacniaj i pomagaj nam pełnić wolę Bożą, z wiarą, że właśnie to jest dla nas najlepsze. Amen. (5x Ojcze nasz…. Chwała Ojcu….) Dlatego prosimy Cię, pomóż swoim sługom – których odkupiłeś drogocenną Krwią!

3. Tajemnica: PAN PRZELEWA KREW PRZY BICZOWANIU

„Wtedy wypuścił im Barabasza, ubiczował Jezusa i wydał go na ukrzyżowanie”. (Mt 27, 26)

Modlitwa: Dziękuję Ci, Jezu, za Twoją przelaną Krew, którą przelałeś za nas podczas biczowania. Dziękujemy Ci za tak wielką miłość do nas i dziękujemy, że pozwolono nam dziś ofiarować Twoją krew, którą przelałeś za nasze grzechy, Ojcu niebieskiemu jako zadośćuczynienie za nasze grzechy i grzechy całego świata. (5x Ojcze nasz… Chwała Ojcu…) Dlatego prosimy Cię, pomóż swoim sługom – których odkupiłeś drogocenną Krwią!

4. Tajemnica: PAN PRZELEWA KREW PODCZAS UKORONOWANIA KORONĄ CIERNIOWĄ

„Potem utkali koronę cierniową i włożyli ją na jego głowę, a także trzcinę w jego prawą rękę. Kłaniając się przed nim na kolana, naśmiewali się z niego: «Witaj, królu żydowski!»” (Mt 27, 29).

Modlitwa: Ojcze Przedwieczny, obdarz nas łaską pokory. Wojny i różne konflikty wynikają z arogancji. Z arogancji i egoizmu jesteśmy spięci i wrażliwi na wszelkie niedociągnięcia oraz na opinię innych, jeśli nie jest ona zgodna z naszą. Nie jesteśmy wolni, jeśli nie jesteśmy pokorni. Ojcze, daj nam pokorę. Wykorzystajmy wszelkie upokorzenia jako odskocznię do wejścia w głębszą komunię z Tobą. (5x Ojcze nasz… Chwała Ojcu…) Dlatego prosimy Cię, pomóż swoim sługom – których odkupiłeś drogocenną Krwią!

5. Tajemnica: Pan przelewa krew na drodze krzyżowej

„I niosąc krzyż swój, wyszedł na miejsce zwane Czaszką, po hebrajsku Golgota”. (J 19, 17)

Modlitwa: Panie, naucz nas kochać, naucz nas cierpliwie znosić krzyż codzienności, do Ciebie z miłości, do Ciebie, który przetrwałeś cierpienie i śmierć, aby dać nam życie. Naucz nas rozpoznawać wolę Ojca nawet na krzyżu i chętnie reagować, gdy nadejdzie nasza kolej, aby oddać kroplę naszej krwi. Amen. (5x Ojcze nasz… Chwała Ojcu…) Dlatego prosimy Cię, pomóż swoim sługom – których odkupiłeś drogocenną Krwią!

6. Tajemnica: PAN PRZELEWA KREW PODCZAS UKRZYŻOWANIA

„A gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam jego i owych złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. A Jezus rzekł: «Ojcze, przebacz im, nie wiedzą, co czynią!»” (Łk 23, 33-34)

Modlitwa: Dziękuję Ci, Jezu, za Twoje gorzkie cierpienie, które dla nas znosiłeś. Dziękujemy, że dałeś nam Matkę, która wstawia się za nami przed tronem Bożym. Dziękujemy, że uświęciłeś krzyż i że możemy Cię teraz rozpoznać w naszych krzyżach i krzyżach naszych sąsiadów. Modlimy się do Ciebie, Jezu, za wszystkich, dla których krzyż jest za ciężki, za ciężko chorych, za tych, którzy stracili nadzieję, aby Twoja Najświętsza Krew była dla nich siłą i światłem, aby tak jak Ty mogli poddać się Wola ojca. Amen. (5x Ojcze nasz… Chwała Ojcu…) Dlatego prosimy Cię, pomóż swoim sługom – których odkupiłeś drogocenną Krwią!

7. Tajemnica: PAN PRZELEWA KREW, KIEDY JEGO BOK JEST PRZEBITY

„Gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie odcięto mu nóg, lecz jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda”. (J 19, 33-34) Modlitwa: Panie Jezu Chryste, przez zasługi Twojej Przelanej Krwi prosimy Cię o jedność wszystkich chrześcijan, za tych, którzy Cię jeszcze nie znają i za tych, którzy są od Ciebie oddzieleni przez grzech. Chroń swój Kościół od wszelkiego błędu i nieostrożności, udziel naszemu narodowi i wszystkim narodom ziemi łask niezbędnych do życia w godności dzieci Bożych. Amen. (3x Ojcze nasz… Chwała Ojcu…) Dlatego prosimy Cię, pomóż swoim sługom – których odkupiłeś swoją najdroższą Krwią!

MODLITWA KOŃCOWA

Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci, że pokazałeś nam drogę bezwarunkowej miłości, rozważając przelanie Twojej Najdroższej Krwi. Dziękuję Ci, Jezu, że oddałeś swoje życie za nasze odkupienie. Pomóż nam pamiętać o cenie naszego zbawienia we wszystkich sytuacjach naszego życia i całym sercem odpowiadać na Twoją miłość.

Amen. Pochwalony i uwielbiony niech będzie zawsze Jezus! Który odkupił nas swoją Krwią!

Znajdź pełną listę koronek tutaj: Różaniec

Powiązane wpisy