Modlitwy, Podstawowe modlitwy

Wyznanie Apostolskie

apostolskie wyznanie wiary

Wierzę w Boga,
Ojca wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego,
Pana naszego,
który został poczęty przez Ducha Świętego,
narodził się z Maryi Dziewicy,
cierpiał pod Poncjuszem Piłatem,
został ukrzyżowany, umarł i pogrzebany;
zeszedł do piekieł;
trzeciego dnia zmartwychwstał;
wstąpił na niebiosa,
zasiada po prawicy Boga Ojca wszechmogącego;
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego,
święty Kościół katolicki, wspólnotę świętych,
odpuszczenie grzechów,
zmartwychwstanie ciała i życie wieczne.
Amen.

Całą listę podstawowych modlitw znajdziesz tutaj: Podstawowe modlitwy

Powiązane wpisy