Modlitwy, Odpowiednie modlitwy

Modlitwa za męża

Modlitwa za żonę

Modlitwa za męża, małżonka lub partnera. Jest integralną częścią życia każdej zamężnej kobiety oraz tych, które modlą się o przyszłego męża. Zapobiega kryzysom małżeńskim i nieszczęściom.

Modlitwa za męża

Niezmienny Ojcze, dzisiaj przed Tobą modlę się za mojego męża, zgodnie z Twoim Słowem:

Abyś dał mu woli i siły, aby prowadził naszą rodzinę. Abyś błogosławił jego trudowi i pracy oraz pokazał mu, jak oddawać Ci chwałę każdego dnia. Aby był mądrym i roztropnym zarządcą naszych finansów i wszystkiego, co posiadamy, pamiętając, że wszystko, co mamy, pochodzi od Ciebie, Ojcze.

Aby miłował Cię całym sercem, duszą, umysłem i siłą oraz aby nie znosił zła. Aby miał intencję słuchania potrzeb innych i nie gniewał się łatwo.

Ojcze:

Otocz go fizyczną, duchową i umysłową ochroną. Daj mu pragnienie nauczania naszych dzieci i bycia dla nich przykładem pobożnego i roztropnego człowieka. Prowadź go na właściwą drogę i ścieżkę oraz daj mu spokój i moc charakteru, aby mógł podejmować właściwe decyzje.

Pomóż mu modlić się i pozostać wiernym Chrystusowi do końca.

Amen.

Wyrecytuj także tę odpowiednią modlitwę: Modlitwa za Małżonkę

Powiązane wpisy