Modlitwy, Nowenna

Nowenna ku czci Świętego Michała Archanioła

Nowenna ku czci Świętemu Michałowi Archaniołowi

Św. Michał Archanioł jest „dowódcą armii niebieskiej”, liderem i zwycięzcą w walce przeciwko zbuntowanym aniołom. Jest to obrońca apokaliptycznej Kobiety i zwycięzca siedmiogłowego smoka (Obj 12, 1-9); wedle tekstów liturgicznych, to również przewodnik błogosławionych dusz w niebie, a według starożytnych ikonograficznych obrazów – sędzia dusz na sądzie ostatecznym. Święto św. Michała obchodzone jest 29 września. Imię Michał w języku hebrajskim to „Mikael”, co oznacza „Kto jest jak Bóg”.

Hymn do Świętego Michała Archanioła

O Jezu, blasku i mocy Boga Ojca, o Jezu, życie naszych serc, czcimy Cię w jedności z aniołami, którzy czekają z gotowością na Twoje polecenia, zakrywając się skrzydłami. Tysiące niebieskich książąt otacza Twoje trony i walczy za Ciebie, jednak to św. Michał, podnosząc sztandar zbawienia, wyraźnie pokazuje, że zwyciężył brzemię Krzyża. Zrzucił on do piekieł pyszną głowy smoka i jak piorun z nieba wypędził buntowników i ich przywódcę. Podążajmy za tym niezwyciężonym Księciem przeciwko wodzowi pychy, aby Baranek nagrodził zwycięstwo wiernego ludu koroną wiecznego życia. Chwała Ojcu i Synowi, którzy nas wykupili, i Tobie, Duchu Święty, jak na początku, tak teraz i zawsze niech będzie ta sama chwała i cześć na wieki wieków. Amen.

PIERWSZA ŁASKA

Błagamy Cię, święty Michale Archaniele, w jedności z księciem pierwszego chóru Serafinów, abyś rozpalił nasze serca płomieniem świętej miłości, abyśmy z Twoją pomocą mogli oddalić od siebie kuszące kłamstwa przyjemności świata. Amen.

Ojcze nasz…

3 Zdrowaś Maryjo…

Św. Michale Archaniele, broń nas w walce, bądź naszym wsparciem w walce ze złością i zasadzkami zła. Wybaw nas od wiecznej śmierci.

Litanie do świętych Archaniołów, Michała, Gabriela i Rafała

DRUGA ŁASKA

Uniżenie Ciebie prosimy, książę niebieskiego Jeruzalem, w jedności z przewodnikiem Cherubinów, abyś o nas pamiętał, zwłaszcza gdy zostaniemy zaatakowani przez podstępne namowy piekielnego wroga. Z Twoją pomocą, kiedy faktycznie zwyciężymy nad Szatanem, będziemy mogli oddać siebie samych Bogu naszemu Panu jako ofiarę. Amen.

Ojcze nasz

3 Zdrowaś Maryjo

Św. Michał Archaniele, broń nas w walce, bądź naszym wsparciem w walce ze złością i zasadzkami zła. Wybaw nas od wiecznej śmierci.

Litanie do świętych Archaniołów, Michała, Gabriela i Rafała.

TRZECIA ŁASKA

Pokornie Cię prosimy, niezwyciężony obrońco Raju, abyś w jedności z przewodnikiem trzeciego chóru, czyli Tronów, nie pozwolił, aby nas dręczyły piekielne duchy, słabość i nieszczęście. Amen.

Ojcze nasz

3 Zdrowaś Maryjo

Św. Michał Archaniele, broń nas w walce, bądź naszym wsparciem w walce ze złością i zasadzkami zła. Wybaw nas od wiecznej śmierci.

Litanie do świętych Archaniołów, Michała, Gabriela i Rafała

CZWARTA ŁASKA

Pokornie przed Tobą upadamy, prosząc, o pierwszy rzeczniku przed najwyższym niebieskim dworem, w jedności z przewodnikiem czwartego chóru, czyli Dominacji, abyś bronił chrześcijaństwo w każdej potrzebie, a zwłaszcza jego Najwyższego Kapłana, pomnażając radość i łaskę w tym życiu oraz chwałę w innym. Amen.

Ojcze nasz

3 Zdrowaś Maryjo

Św. Michał Archaniele, broń nas w walce, bądź naszym wsparciem w walce ze złością i zasadzkami zła. Wybaw nas od wiecznej śmierci.

Litanie do świętych Archaniołów, Michała, Gabriela i Rafała

PIĄTA ŁASKA

Błagamy Cię, święty Archaniele, w jedności z przewodnikiem piątego chóru, czyli Władz, uwolnij nas, swoje sługi, z rąk wrogów, zarówno skrytych, jak i jawnych; ochroń nas przed fałszywymi prorokami; zachowaj ten Naród przed niezgodą, a w szczególności chroń to miasto przed głodem, nienawiścią i wojną; chroń nas przed piorunami i burzami, trzęsieniami ziemi, które piekielny smok zwykł wywoływać na naszą szkodę. Amen.

Ojcze nasz

3 Zdrowaś Maryjo

Św. Michał Archaniele, broń nas w walce, bądź naszym wsparciem w walce ze złością i zasadzkami zła. Wybaw nas od wiecznej śmierci.

Litanie do świętych Archaniołów, Michała, Gabriela i Rafała.

SZÓSTA ŁASKA

Zaklinamy Cię, przewodniku niebieskiego wojska, w jedności z przewodnikiem, który zajmuje pierwsze miejsce w chórze Mocy, abyś służył pomocą swoim sługom w każdej potrzebie, tak nam jak i temu Narodowi, a w szczególności temu miastu, aby ziemia otrzymała potrzebną płodność oraz pokój i jedność między ludźmi. Amen.

Ojcze nasz

3 Zdrowaś Maryjo

Św. Michał Archaniele, broń nas w walce, bądź naszym wsparciem w walce ze złością i zasadzkami zła. Wybaw nas od wiecznej śmierci.

Litanie do świętych Archaniołów, Michała, Gabriela i Rafała

SIÓDMA ŁASKA

Błagamy Cię, święty Michale, któryś jest przewodnikiem aniołów, w jedności z przewodnikiem siódmego chóru Zwierzchności, abyś uwolnił nas, swoje sługi, cały ten Naród, a w szczególności to miasto, od chorób cielesnych, a przede wszystkim od chorób duchowych. Amen.

Ojcze nasz

3 Zdrowaś Maryjo

Św. Michał Archaniele, broń nas w walce, bądź naszym wsparciem w walce ze złością i zasadzkami zła. Wybaw nas od wiecznej śmierci.

Litanie do świętych Archaniołów, Michała, Gabriela i Rafała

ÓSMA ŁASKA

Pokornie Cię prosimy, o święty Archaniele, w jedności z przewodnikiem ósmego chóru Archaniołów i ze wszystkimi dziewięcioma chórami, abyś nas strzegł w tym życiu i w chwili naszej śmierci. Bądź przy nas w godzinie śmierci, aby gdy nasza dusza będzie odchodziła, pozostając pod Twoją opieką, o zwycięzco szatana, mogła cieszyć się boską Dobrocią z Tobą w świętym Raju. Amen.

Ojcze nasz

3 Zdrowaś Maryjo

Św. Michał Archaniele, broń nas w walce, bądź naszym wsparciem w walce ze złością i zasadzkami zła. Wybaw nas od wiecznej śmierci.

Litanie do świętych Archaniołów, Michała, Gabriela i Rafała.

DZIEWIĄTA ŁASKA

Błagamy Cię, sławny książę i obrońco wojowniczej i sławnej Cerkwi, w jedności z przewodnikiem dziewiątego chóru Aniołów, abyś nas strzegł i wspierał, jako swoich czcicieli. Pomóż nam, naszym rodzinom i wszystkim tym, których kochamy i którzy powierzyli się naszym modlitwom, abyśmy pod Twoją opieką prowadzili święte życie i mogli następnie spoglądać na oblicze Boże razem z Tobą na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz

3 Zdrowaś Maryjo

Św. Michał Archaniele, broń nas w walce, bądź naszym wsparciem w walce ze złością i zasadzkami zła. Wybaw nas od wiecznej śmierci.

Ojcze nasz, Św. Michale

Ojcze nasz, Św. Gabrielu

Ojcze nasz Św. Rafale

Ojcze nasz naszemu Aniołowi Stróżowi.

Św. Michale, módl się za nas do Jezusa Chrystusa, naszego Pana, abyśmy byli godni Jego obietnic!

Litanie do świętych Archaniołów, Michała, Gabriela i Rafała

Módlmy się:

Wszechmogący i wieczny Boże, który w swojej dobroci obdarzyłeś nas postacią Św. Michała, najsławniejszego księcia Kościoła walczącego o zbawienie ludzi, daj nam, abyśmy za jego zbawczą pomocą zasłużyli na ochronę przed wrogami, abyśmy mogli w chwili śmierci zostać uwolnieni od grzechu i stanąć przed Twoją wzniosłą i najmiłościwszą wielkością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa do świętego Michała Archanioła w walce przeciwko złu

Św. Michale Archaniele, broń nas w walce, bądź nam pomocą w walce ze złem i zasadzkami diabła. Niech mu rozkazuje Bóg, pokornie prosimy, a ty, główny Wodzu Wojsk Niebieskich, diabła i inne złośliwe duchy, które przemierzają świat szukając zguby dusz, w Bożą moc wygnaj i pchnij w otchłań. Przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny.

Amen. Ojcze nasz…

Odpraw też tę nowennę: Nowenna do świętego Rafała Archanioła

Powiązane wpisy