Modlitwy, Nowenna

Nowenna do Wielkiej Pani

Nowenna do Wielkiej Pani

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i rozpal w nich ogień Twojej miłości. Wyślij swojego Ducha, a stanie się. I odnowisz oblicze ziemi. Módlmy się: Boże, który nauczyłeś serca wiernych światłem Ducha Świętego, spraw, abyśmy w tymże Duchu myśleli to, co słuszne i zawsze radowali się z Jego pocieszenia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

DZIEŃ 1:

O Najświętsza Dziewico, która przez całe życie zabiegałaś o błogosławiony widok i radowanie się obliczem Boga, uwolnij nas od próżnych pragnień ulotnych skarbów tego świata.

Zdrowaś Maryjo…

Świętujemy Marię, która zasłużyła na tak szczęśliwą śmierć. Wysławiając Jej chwałę, zjednoczmy się z dziewięcioma aniołami, którzy towarzyszyli Jej, gdy została wzięta do nieba, i módlmy się wraz z pierwszym chórem: – Wywyższona była Święta Matka Boża. – Przez anielskie chwasty i ku chwale królestwa niebieskiego. Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który w cudowny sposób przyjąłeś Najświętszą Maryję Pannę do królestwa niebieskiego, pozwól nam łaskawie przez Jej wstawiennictwo i zasługi osiągnąć tę nieopisaną radość, gdzie razem z Tobą raduje się Matka Najświętsza. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

DZIEŃ 2:

O chwalebna Dziewico, która dla Twojej największej pociechy zasłużyła na śmierć w obecności apostołów i świętych, wyproś nam u Boga łaskę bycia z naszymi świętymi wstawiennikami u naszego boku, aż nasza dusza zostanie oddzielona od ciała.

Zdrowaś Maryjo…

Wysławiajmy Świętą Maryję, z którą apostołowie byli w godzinie Jej śmierci. Radujmy się z Jej celebracji i módlmy się z pocieszaniem serc kolejnym chórem anielskim: – Wywyższona była Święta Matka Boża. – Przez anielskie chwasty i ku chwale królestwa niebieskiego. Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który w cudowny sposób przyjąłeś Najświętszą Maryję Pannę do królestwa niebieskiego, pozwól nam łaskawie przez Jej wstawiennictwo i zasługi osiągnąć tę nieopisaną radość, gdzie razem z Tobą raduje się Matka Najświętsza. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

DZIEŃ 3:

O Maryjo, najszczęśliwsza z Dziewic, która odchodząc z tego świata prawdziwie dałaś świadectwo, jak wielki był ogień miłości, który zawsze płonął w Twoim sercu: Uproś nam tylko iskierkę tego niebieskiego ognia miłości, którym płonęła Twoja dusza.

Zdrowaś Maryjo…

Trzecim chórem aniołów wysławiamy i wysławiamy niewysłowioną chwałę Maryi i modlimy się: – Wywyższona była Święta Matka Boża. – Przez anielskie chwasty i ku chwale królestwa niebieskiego. Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który w cudowny sposób przyjąłeś Najświętszą Maryję Pannę do królestwa niebieskiego, pozwól nam łaskawie przez Jej wstawiennictwo i zasługi osiągnąć tę nieopisaną radość, gdzie razem z Tobą raduje się Matka Najświętsza. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

DZIEŃ 4:

Wzorce niewinności, które dziewiczą czystością zasłużyliście, aby wasze martwe ciało zajaśniało niebiańskim blaskiem i majestatem: Wyproś nam łaskę, abyśmy zawsze odpierali pokusę ducha nieczystego.

Zdrowaś Maryjo…

Radujmy się chwałą, która objawiła się na świętym ciele Maryi, zjednoczmy się z czwartym chórem aniołów i módlmy się. – Najświętsza Matka Boża została wywyższona. – Przez anielskie chwasty i ku chwale królestwa niebieskiego. Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który w cudowny sposób przyjąłeś Najświętszą Maryję Pannę do królestwa niebieskiego, pozwól nam łaskawie przez Jej wstawiennictwo i zasługi osiągnąć tę nieopisaną radość, gdzie razem z Tobą raduje się Matka Najświętsza. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

DZIEŃ 5:

O Wywyższona Dziewico, która przez Twoją pokorę i cudowne cnoty zostaje uwielbiona przez jasność Twojego Paschalnego Ciała, pomóż nam uwolnić się od wszelkich grzesznych nałogów, wykorzenić miłość własną i przyozdobić nasze serca i dusze świętą pokorą.

Zdrowaś Maryjo…

Oddajmy cześć Najświętszej Maryi Pannie, pochylmy Ją skorupą piątego anioła i módlmy się: – Wywyższona była Święta Matka Boża. – Przez anielskie chwasty i ku chwale królestwa niebieskiego. Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który w cudowny sposób przyjąłeś Najświętszą Maryję Pannę do królestwa niebieskiego, pozwól nam łaskawie przez Jej wstawiennictwo i zasługi osiągnąć tę nieopisaną radość, gdzie razem z Tobą raduje się Matka Najświętsza. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

DZIEŃ 6:

O czysta Królowo, za którą do nieba poszły wszystkie anielskie chwasty, proś Boga o mądrość i determinację, aby zawsze skutecznie odpierać wroga naszych dusz. Pomóż nam wiernie stosować się do napomnień aniołów stróżów, którzy nami kierują i prowadzą.

Zdrowaś Maryjo…

Oczekujmy uroczystości przyjęcia Maryi do nieba, zgódźmy się z szóstym chórem aniołów i módlmy się: – Wywyższona była Święta Matka Boża. – Przez anielskie chwasty i ku chwale królestwa niebieskiego. Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który w cudowny sposób przyjąłeś Najświętszą Maryję Pannę do królestwa niebieskiego, pozwól nam łaskawie przez Jej wstawiennictwo i zasługi osiągnąć tę nieopisaną radość, gdzie razem z Tobą raduje się Matka Najświętsza. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

DZIEŃ 7:

Wywyższona Matko, Królowo Nieba, Twoja godność jest tak wielka, że ​​jesteś pierwsza w niebie po Trójcy Świętej. Racz przyjąć nas jako swoje sługi i prosić Boga o łaskę, abyśmy zawsze z radością i wiernie pełnili Jego przykazania.

Zdrowaś Maryjo…

Radujmy się i weselmy, jak się radują aniołowie, ponieważ Maryja została Królową Nieba, i modlimy się chórem siódmym: – Wywyższona była Święta Matka Boża. – Przez anielskie chwasty i ku chwale królestwa niebieskiego. Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który w cudowny sposób przyjąłeś Najświętszą Maryję Pannę do królestwa niebieskiego, pozwól nam łaskawie przez Jej wstawiennictwo i zasługi osiągnąć tę nieopisaną radość, gdzie razem z Tobą raduje się Matka Najświętsza. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

DZIEŃ 8:

O najchwalebniejsza Królowo, zostałaś ukoronowana w niebie przez Twojego Boskiego Syna wspaniałą koroną. Pomóż nam zdobyć niebiańską koronę z czystą duszą i czystym sercem.

Zdrowaś Maryjo…

Połączmy naszą cześć z uwielbieniem i chwałą, jaką Maryja jest wysławiana przez niebiańskich z okazji swej koronacji, i ósmym chórem anielskim modlimy się: – Wywyższona była Święta Matka Boża. – Przez anielskie chwasty i ku chwale królestwa niebieskiego. Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który w cudowny sposób przyjąłeś Najświętszą Maryję Pannę do królestwa niebieskiego, pozwól nam łaskawie przez Jej wstawiennictwo i zasługi osiągnąć tę nieopisaną radość, gdzie razem z Tobą raduje się Matka Najświętsza. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

DZIEŃ 9:

O Maryjo, nasza potężna opiekunko, chwalebna orędowniczko rodzaju ludzkiego, wybaw nas z rąk piekielnego wroga i zachowaj nas jako własność naszego Boga i Pana.

Zdrowaś Maryjo…

Z największym szacunkiem czcimy naszą niebiańską Królową i cieszymy się, że nasza opiekunka została wzięta przez Boga do nieba i modlimy się wraz z dziewiątym chórem anielskim. – Najświętsza Matka Boża została wywyższona. – Przez anielskie chwasty i ku chwale królestwa niebieskiego. Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który w cudowny sposób przyjąłeś Najświętszą Maryję Pannę do królestwa niebieskiego, pozwól nam łaskawie przez Jej wstawiennictwo i zasługi osiągnąć tę nieopisaną radość, gdzie razem z Tobą raduje się Matka Najświętsza. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Całą listę nowenn znajdziesz tutaj: Nowenna

Powiązane wpisy