Modlitwy, Nowenna

Nowenna do Świętego Benedykta, patrona Europy

nowenna modlitwa do św. Benedykta, patrona Europy

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

DZIEŃ 1:

Ojcze Święty Benedykcie, tak wielu zapomniało i przestało się modlić, ale nie tylko modlić się, ale także jak się modlić. Modlitwa wymaga czasu i jest początkiem wszystkiego. Pomóż mi zdecydować się na modlitwę, otworzyć serce i modlić się, aby w ten sposób zrozumieć drogę zbawienia i rozpoznać to, co Pan mi ofiarowuje i o co mnie prosi. Ojcze Święty Benedykcie proszę Cię o wstawiennictwo u Trójcy Świętej o ducha modlitwy, niech Twoje wstawiennictwo uwolni mnie od wszystkiego, co utrudnia mi otwarcie się na miłość Boga i znalezienie czasu na modlitwę, odnowienie modlitwy osobistej, nabranie nowych sił i umiejętność przyjaźnienia się w modlitwie z Bogiem. Trzymajcie się z daleka ode mnie wszyscy, którzy chcą mnie odciągnąć od modlitwy i jej piękna, bo tylko modlitwą jestem w stanie lepiej udźwignąć ciężar życia. Pomóż mi przyznać się do swojej słabości i niegodziwości, wyrzec się wszelkiej osobistej niegodziwości i zaprzestać wszelkiej współpracy z wrogiem mojej duszy, zwłaszcza tej, która otwierałaby i dawała niepijącemu możliwość działania przeze mnie i niszczenia innych. Amen.

Różaniec Świętego Benedykta…
Litania do Świętego Benedykta…

DZIEŃ 2:

Ojcze Święty Benedykcie, grzech rodzi się w niewierze, jest fundamentem i to dobrym fundamentem, który rodzi gorzkie owoce. Podstawowym grzechem jest nie widzieć i nie chcieć rozpoznać swojego grzechu, więc naszymi grzechami niszczymy, ale i uniemożliwiamy tak wiele dobra. Jesteśmy zaślepieni przez tak wiele grzechu i zła. Osądzamy, potępiamy, odrzucamy i gardzimy. Zaniedbujemy i zachowujemy się niesprawiedliwie wobec otaczających nas osób, wobec tych, których spotykamy. My także przebaczamy z trudem, wyrządzając w ten sposób krzywdę tym, którzy nie przebaczyli, i niszcząc tego, któremu nie przebaczono. Nie uważamy za konieczne widzieć, że wszystko to pochodzi z naszego serca, które jest w niewoli, w grzechu i błędzie. Św. Ojcze Benedykcie, wolne dusze i serca, oczyszczone, staną się wielkim i prawdziwym błogosławieństwem dla poszczególnych dusz i dla otaczających ich ludzi. Proszę, wyproś mi łaskę, abym nigdy nie patrzyła i nie zastanawiała się, co robią inni i jak jestem z innymi, ale pomóż mi zmienić swoje zachowanie i zacząć rozumieć, jak to jest, gdy inni żyją i są ze mną. Módlcie się o pokój mojego serca, abym mógł nadal żyć w pokoju, miłości i harmonii z wieloma ludźmi i każdego dnia budować z nimi lepsze relacje. Amen.

Różaniec Świętego Benedykta…
Litania do Świętego Benedykta…

DZIEŃ 3:

Ojcze Święty Benedykcie, jak ten przykład ukazuje mi i wszystkim duszom pragnącym doskonałości, wartość posłuszeństwa. Posłuszeństwo powinno inspirować i podobać się bogom ich ciała, ich umysłu, ich pieniędzy, ich majątku, ich honoru, a w ten sposób stają się nieposłuszni Bogu i tracą miłość do bliźniego. Stali się obojętni na Boskie wartości, przybierają postać złego ducha, dają się mu uwieść i poświęcić. Ojcze Święty Benedykcie, cudotwórco, który mnie wyzwoliłeś z niewoli szatana i jego złudzeń, błagam Cię, abym nigdy nie dał się zwieść Złemu, gonił za fałszywym honorem, za ludzką wielkością, popadł w egoizm, egoizm, gnuśność, która gasi gorliwość, zapał, pokorę i ofiarność. Trzymaj mnie mocno w Twojej świętej obecności, abym mógł zachować wiarę w Jezusa Chrystusa, kochać świętą Matkę Maryję, wyrzec się wszystkiego, co ziemskie, kochać miłością doskonałą, doskonalić się w świętości posłuszeństwo i wysławiajcie i wysławiajcie wasze święte wstawiennictwo. Amen.

Różaniec Świętego Benedykta…
Litania do Świętego Benedykta…

DZIEŃ 4:

Życie jest szczególnym darem, ale większym darem niż życie jest dar duszy. Każdy człowiek posiadający duszę będzie musiał zdać rachunek przed Bogiem za ten dar, za duszę. Nikt inny nie może tego zrobić, tylko sam umierający człowiek. Wielu dzisiaj idzie do piekła, na wieczne potępienie, bo zdecydowali się żyć tak, jak zachęcał ich szatan, a on uważa ich za swoją własność. Bóg przyciąga do siebie, a szatan do siebie. To jest powód, dla którego tak trudno jest wyrwać się spod szatańskich uścisków i szatańskich władz. Wielu szuka coraz więcej sposobów, aby przeciwstawić się Bogu i cieszyć się wolnością myślenia i czerpania przyjemności. Ojcze Święty Benedykcie, wielki obrońco, potężny obrońco przed Złym i jego siłami, dziś nikt nie jest pewien, czy przeżyje, a już jutro może znaleźć się przed obliczem Sędziego wiecznego i otrzymać straszliwe potępienie, Piekło wieczne i nieugaszony ogień. Dlatego właśnie w tej godzinie oddaję moją duszę w Twoje ręce, abyś ją uwolnił od zła, strzegł od wszelkiego grzechu śmiertelnego, abyś z każdym dniem coraz bardziej ją podnosił i zwracał ku wielkiemu skarbowi niebieskiemu, gdzie otrzyma wielkie miłosierdzie, niewypowiedzianą radość i życie wieczne. Amen.

Różaniec Świętego Benedykta…
Litania do Świętego Benedykta…

DZIEŃ 5:

Ojcze Święty Benedykcie, wielu świętych bardzo troszczyło się o swoje dusze, podczas gdy dziś wielu nawet nie troszczy się o swoje dusze. Nie chcą zmienić swojej mowy, swojego życia, wyrzec się swoich grzechów i dziedzictwa tego życia. Ludzie tak szybko krytykują i kwestionują wszystko, a potem kłócą się i spierają na temat wyboru Boskiego Zbawiciela. Cóż za arogancja i bezczelność ludzi i ich zarozumiałość, że zastępują Boże rzeczy swoim własnym sposobem myślenia, rujnując wielu, gdy sami stali się źli. Ich wolna wola ma wielką władzę nad ich duchem, sercem i duszą. Ojcze Święty Benedykcie, proszę Cię, abym nigdy nie pozwolił mi decydować się na Szatana i stać się w ten sposób jego niewolnikiem. Pomóż mi wyrzec się wszystkiego na tym świecie pełnym pokus, goryczy, niesprawiedliwości, wielkiego strachu i szatańskich rządów. Przez Twoje wstawiennictwo daj mi siłę, abym odrzuciła siebie, swoją dumę i wszystko, co wiąże mnie z tym światem. Daj mi siłę, abym mógł w pełni zdać się na Opatrzność Bożą i uwierzyć, mocno przylgnąć do Matki Niebieskiej Maryi i schronić się pod Twoją potężną opieką, pełniąc wolę Ojca, i dzięki temu stać się dobrym i świętym oraz zasłużyć na wieczną ojczyznę, w której będziemy razem cieszyć się wieczną radością. Oto moje serce, Ojcze Święty Benedykcie, uczyń je szczęśliwym. Oto moja ręka, prowadź mnie drogą świętości. Oto moja dusza, weź ją pod ochronę przed szatanem, jego siłami, jego kłamstwami, złudzeniami i wpływami! Przyjmij mnie jako duszę szukającą zbawienia pod Twoją potężną ochroną. Amen.

Różaniec Świętego Benedykta…
Litania do Świętego Benedykta…

DZIEŃ 6:

O ile obserwuje się działanie Złego. We wszystkim, co dzieje się wokół nas, tak mało jest Boga, tak mało dowodów na przestrzeganie Bożych przykazań, i niewielu ludzi wskazuje drogę cnotliwego życia, a zło przedstawiane jest jako dobro. Często słyszy się ostre i ostre słowa, które powodują tak wiele bólu na twarzy wielu ludzi. Kłamstwa i oszczerstwa mnożą się z dnia na dzień, przez co wielu zostaje rannych, wylewa łzy i cierpi niesprawiedliwie. Ojcze Święty Benedykcie, przyjdź mi z pomocą, aby stłumić ataki i ataki demonów na ziemi, które przybyły z piekła, aby zdobyć dla siebie dusze i wypełnić szatańskie królestwo swoimi oszustwami, kłamstwami i złudzeniami, oferując im wszystkie przyjemności tego świata . Chroń mnie, abym nie pozostawił nigdy w żadnej osobie bolesnych uczuć i przyjdź z pomocą tym, których obraziłem moimi słowami, myślami i czynami. Wyproś dla mnie taką łaskę, abym wszystko, co powiem bliźniemu, dokładnie oceniła, jaki będzie skutek moich słów i zawsze była gotowa mu pomóc modlitwą, słowem i czynem. Amen.

Różaniec Świętego Benedykta…
Litania do Świętego Benedykta…

DZIEŃ 7:

Ojcze Święty Benedykcie, Bóg nigdy nie pozwala nam niczego sobie narzucać ani uniemożliwiać, ale wszystko czyni według Swojego planu, prosząc czasami o wielkie wyrzeczenia. Często nasze serce jest zamknięte na łaskę Bożą i nie chcemy słuchać tego, co Bóg nam mówi i o co nas prosi, nie chcąc porzucić przywiązania, a Bóg nie może wejść do naszego serca swoimi słowami, swoim światłem, swoją miłością i miłosierdzie. Ojcze Święty Benedykcie, pomóż mi otworzyć serce na Boże wezwanie, wytrwać w nim, nie udawać zbawczego wezwania, trwać w łasce uświęconej, uwalniając się od wszystkiego i wszystkich, aby zapanował pokój silniejszy od wszelkich niepokojów w moim sercu. Szczególnie proszę Cię, mój wierny i potężny opiekunie, wyproś mi oświecenie za łaski, które otrzymałem, abym mógł je dobrze zrozumieć i wykorzystać na chwałę Bożą, dla zbawienia mojej duszy i wszystkich, którzy jej potrzebują. Amen

Różaniec Świętego Benedykta…
Litania do Świętego Benedykta…

DZIEŃ 8:

Ojcze Święty Benedykcie, wielu nie może żyć w pokoju. Nie mają pokoju w sercu, bo nie rozumieją, że pokój jest darem Boga, a my wszyscy tak bardzo go potrzebujemy. Pragnę pokoju w sercu, w rodzinie, pokoju w moim mieście, ojczyźnie i na całym świecie, ale wiem, że o ten pokój muszę sama zdecydować, bo tylko ja mogę podjąć taką decyzję, w każdym konflikcie, w rodzinie i poza Ojcem Świętym Benedyktem moja decyzja jest zawsze słaba, pomóż mi być zdecydowanym, abym mógł kochać, przebaczać, szanować innych, służyć innym i panować nad swoim językiem, tak jak prosi mnie Pan, aby służyć na chwałę Boga a nie w piekle służby. Wspomnij, drogi Ojcze, jak cieszyłeś się szczęśliwymi chwilami świętego milczenia i radością, proszę Cię w imię miłości i posłuszeństwa, jakie okazałeś Bogu, abyś wymodlił się także za mnie wieczną radością, świętym milczeniem, doskonałym posłuszeństwem i darem świętej pokory. Amen.

Różaniec Świętego Benedykta…
Litania do Świętego Benedykta…

DZIEŃ 9:

Ojcze Święty Benedykcie, jeśli Słowo Pańskie nie uwalnia mnie od lęku, nie mogę nawet otworzyć się na Jego Słowo. Mocą Twojego świętego wstawiennictwa proszę Cię o uwolnienie z mojego serca wszystkiego, co nie pozwala mi otworzyć się na miłość Bożą. W sposób szczególny proszę Cię, abyś wlał w moje serce głęboką miłość do Słowa Bożego, abym mogła je nieść i myśleć o wielkiej miłości, jaką obdarza mnie Boża dobroć. Tobie, Ojcze Święty Benedykcie, Bóg dał Ci wielką siłę i władzę nad szatanem i jego piekielnymi siłami, uproś miłosierdzie dla wszystkich, którzy podążają drogą zagłady i oddali się pod przewodnictwo Złego, i daj siłę tym, którzy uwikłali się w zło, uwolnij od nich łaskę pozostania wiernymi na drodze zbawienia. Amen.

Różaniec Świętego Benedykta…
Litania do Świętego Benedykta…

Całą listę nowenn znajdziesz tutaj: Nowenna

Powiązane wpisy