Modlitwy, Podstawowe modlitwy

Królowo nieba

Podstawowa modlitwa_Królowo Nieba

Królowo nieba, raduj się, Alleluja.
Ponieważ byłaś godna nosić, Alleluja.
Zmartwychwstał, jak powiedział, Alleluja.
Módl się za nami do Boga, Alleluja.
Ciesz się i raduj, Maryjo Dziewico, Alleluja.
Ponieważ Pan rzeczywiście zmartwychwstał, Alleluja.
Módlmy się. Boże, który zechciałeś obdarzyć radością świat
zmartwychwstaniem swojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj,
módlę Cię, abyśmy za jego Matką, Dziewicą Maryją, osiągnęli
radość wiecznego życia. Przez tego samego Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Całą listę podstawowych modlitw znajdziesz tutaj: Podstawowe modlitwy

Powiązane wpisy