Modlitwy, Podstawowe modlitwy

Anioł Pański

Podstawowa modlitwa_Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Maryi,
a ona poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo…
Oto Ja służebnica Pańska,
Niech mi się stanie według twego słowa.
Zdrowaś Maryjo…
I Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo…
Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko!
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się.
Prosimy Cię, Panie, zlituj się nad nami i wlej w nasze dusze swoją łaskę,
abyśmy, którzy przez zwiastowanie anioła poznali wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez tego samego Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Chwała Ojcu…

Całą listę podstawowych modlitw znajdziesz tutaj: Podstawowe modlitwy

Powiązane wpisy