Modlitwy, Różaniec

Różaniec do Dzieciątka Jezus

Różaniec Dzieciątka Jezus

„Panie, od wszystkich tych, którzy noszą i odmawiają tę koronkę na cześć 12 lat świętego dzieciństwa Jezusa, oddal diabła, który sieje zło, odpędź wrogi duszy i ciała, strzeż ich od wszelkiego zła wynikającego z natury ludzkiej, strzeż ich na zawsze i pomóż im szczęśliwie dotrzeć do życia wiecznego.”

Niech ta koronka będzie odmawiana z pobożnością i wiarą, zwłaszcza w poniedziałki, kiedy obchodzimy małego Jezusa z Pragi każdego 25. dnia miesiąca, bo to dzień sławnego Wcielenia i Narodzin Syna Bożego. „Ten dzień obchodzimy z powodu wielkich łask, którymi Błogosławione Dzieciątko obdarzyło nas, chcąc się nami podzielić”, mówi błogosławiona s. Małgorzata od Najświętszego Sakramentu.

Jak odmawiać Różaniec do Dzieciątka Jezus?

Pocałuj różaniec i módl się: Najświętsza Trójco, ofiarowujemy Ci wszystkie dary serca świętego Dzieciątka Jezus.

Na każdym z 3 ziaren odmawia się: I Słowo stało się Ciałem i mieszkało między nami. Ojcze nasz…

Na każdym z dwunastu ziarenek odmawia się: I Słowo stało się Ciałem i mieszkało między nami… Zdrowaś Maryjo…

Przed każdym Zdrowaś Maryjo odmawia się:

 • Wcielenie
 • Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny Elżbiecie
 • Narodzenie
 • Dar pasterzy
 • Obrzezanie
 • Dar Trzech Króli
 • Ofiarowanie Jezusa w świątyni
 • Ucieczka do Egiptu
 • Pobyt w Egipcie
 • Powrót do Nazaretu
 • Życie Jezusa w Nazarecie
 • Jezus w świątyni wśród nauczycieli i uczonych w Piśmie

Dziękczynna modlitwa do Małego Jezusa

Boskie Dzieciątko Jezus, wiem, że mnie kochasz i nigdy mnie nie opuścisz. Dziękuję Ci za Twoją obecność w moim życiu.

Cudowne Dzieciątko, wierzę w Ciebie i Twoje obietnice pokoju, błogosławieństwa i wolności od wszelkich nieszczęść. Oddaję w Twoje ręce wszystkie moje troski i potrzeby. Panie Jezu, ufam w Twoje nieograniczone miłosierdzie i miłość. Chcę Cię wielbić i czcić teraz i na wieki. Amen.

Litania ku czci Boskiego Dzieciątka Jezusa

Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, wysłuchaj nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze niebieski, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Dzieciątko Jezus, prawdziwy Bóg,

Dzieciątko Jezus, Synu Ojca wiecznego,

Dzieciątko Jezus, Słowo stało się Ciałem,

Dzieciątko Jezus, Ojcze wieczności,

Dzieciątko Jezus, pragnienie narodu,

Dzieciątko Jezus, oczekiwanie sprawiedliwych,

Dzieciątko Jezus, ulubieńcu świętych dusz,

Dzieciątko Jezus, poczęte przez Ducha Świętego,

Dzieciątko Jezus, które nie wahało się wziąć postać Dziewicy,

Dzieciątko Jezus, które przyjęło postać sługi, (podaj intencję)… zmiłuj się nad nami Dzieciątko Jezus, które nawiedziło Elżbietę w łonie swojej Dziewicy Matki,

Dzieciątko Jezus, oczekiwane z miłością przez Maryję i Józefa,

Dzieciątko Jezus, narodzone przez Dziewicę w Betlejem,

Dzieciątko Jezus, owinięte w pieluszki i położone w żłobie,

Dzieciątko Jezus, o którym aniołowie zwiastowali i pasterze odwiedzili,

Dzieciątko Jezus, które zostało obcięte,

Dzieciątko Jezus, któremu nadano chwalebne imię Jezus,

Dzieciątko Jezus, przed którym klękali mędrcy,

Dzieciątko Jezus, które Dziewica Maryja przedstawiła w świątyni,

Dzieciątko Jezus, prześladowane przez Heroda,

Dzieciątko Jezus, które św. Józef i Matka zabrały do Egiptu,

Dzieciątko Jezus, nauczycielu pokory i posłuszeństwa.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Módlmy się:

Boże, Twoje Jednorodzone Dzieciątko objawiło się w naszym ludzkim ciele, więc poznaliśmy, że jest nam podobne. Prosimy Cię, niech On odnowi nas wewnętrznie, w Duchu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Znajdź pełną listę koronek tutaj: Różaniec

Powiązane wpisy