Modlitwy, Różaniec

Różaniec do Bożego Miłosierdzia

Różaniec Bożego Miłosierdzia

Różaniec do Bożego Miłosierdzia odmawia się na zwykłym różańcu w następujący sposób:

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga.

a) na duże koraliki:

Wieczny Ojcze, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Boskość umiłowanego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, jako zadośćuczynienie za nasze grzechy i grzechy całego świata.

b) na małe koraliki (dziesięć razy):

Przez Jego gorzkie męki, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Na końcu różańca dodaje się trzykrotnie:

Święty Boże, Święty Mocny Boże, Święty Nieśmiertelny Boże, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Modlitwa końcowa:

O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Serca Jezusowego jako źródło miłosierdzia dla nas, ufam Tobie!

Maryjo, Matko miłosierdzia, módl się za nami!

Jezu, ufam Tobie! (trzykrotnie)

Zmiłuj się nad nami i nad całym światem, Panie.

Wołajmy o Boże Miłosierdzie

Panie, zmiłuj się!

Chryste, zmiłuj się!

Panie, zmiłuj się!

Chryste, wysłuchaj nas!

Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze niebieski, Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!

Trójco Święta, jeden Boże, zmiłuj się nad nami!

Miłosierdzie Boże, niewyobrażalna tajemnica Najświętszej Trójcy,

Miłosierdzie Boże, wyraz Jego największej mocy,

Miłosierdzie Boże, które objawiło się w stworzeniu niebieskich duchów,

Miłosierdzie Boże, które wzywało nas z nicości do życia,

Miłosierdzie Boże, które obejmuje cały świat,

Miłosierdzie Boże, które obdarowuje nas nieśmiertelnym życiem,

Miłosierdzie Boże, które chroni nas przed zasłużonymi karą,

Miłosierdzie Boże, które wyzwala nas z nędzy grzechu,

Miłosierdzie Boże, które w Słowie, które stało się Ciałem, daje nam usprawiedliwienie,

Miłosierdzie Boże, które wypływa na nas z ran Chrystusa,

Miłosierdzie Boże, które płynie z Najświętszego Serca,

Miłosierdzie Boże, które dało nam Najświętszą Dziewicę za Matkę miłosierdzia,

Miłosierdzie Boże, widoczne w ustanowieniu Kościoła obejmującego cały świat,

Miłosierdzie Boże, widoczne w ustanowieniu i udzielaniu świętych sakramentów,

Miłosierdzie Boże, nieograniczone w sakramencie chrztu i pokuty,

Miłosierdzie Boże, niezmierzone w sakramencie ołtarza i kapłaństwa,

Miłosierdzie Boże, które wzywa nas do świętej wiary,

Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników,

Miłosierdzie Boże, które uświęca sprawiedliwych,

Miłosierdzie Boże, które doskonali świętych,

Miłosierdzie Boże, źródło dla chorych i cierpiących,

Miłosierdzie Boże, pociecho i skarbie dla tych, którzy mają złamane serca,

Miłosierdzie Boże, nadziejo zrozpaczonych,

Miłosierdzie Boże, które zawsze i wszędzie towarzyszy wszystkim ludziom,

Miłosierdzie Boże, które obdarowuje nas łaskami,

Miłosierdzie Boże, pokoju umierających,

Miłosierdzie Boże, które chroni nas od ognia piekielnego,

Miłosierdzie Boże, które łagodzi cierpienia dusz w czyśćcu,

Miłosierdzie Boże, słodyczy i niewysłowiona radości wszystkich świętych,

Miłosierdzie Boże, nieskończona w wszystkich tajemnicach wiary,

Miłosierdzie Boże, niewyczerpany źródle cudów.

Módlmy się:

O, wieczny Boże, którego miłosierdzie jest niezbadane, a skarby litości niekończące się, spójrz miłosiernie na nas i pomnóż w nas swoje miłosierdzie, abyśmy w trudnych chwilach nie tracili nadziei i nie byli zniechęceni, ale abyśmy z wielkim zaufaniem oddawali się Twojej świętej woli, która jest samą miłością i litością! Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje miłosierdzie przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

Znajdź pełną listę koronek tutaj: Różaniec

Powiązane wpisy