Litanie, Modlitwy

Litania do Boga Ojca

litanie do Bogu Ojcu

Litania do Boga Ojca

Panie, zmiłuj się!
Chryste, zmiłuj się!
Panie, zmiłuj się!
Chryste, wysłuchaj nas!
Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze niebieski,
Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata,
Boże, Duchu Święty,
Boże, Trójco Święta,
jeden Boże, Ojcze niezmierzonej wielkości
Ojcze nieograniczonej mocy
Ojcze nieskończonej łagodności
Ojcze, bezdennej miłości
Ojcze, siło łaski
Ojcze, blasku zmartwychwstania
Ojcze, światło pokoju
Ojcze, radości zbawienia
Ojcze, zawsze Ojcze
Ojcze niezgłębionego miłosierdzia
Ojcze nieopisanego blasku
Ojcze, zbawienie zrozpaczonych
Ojcze, nadziejo modlących się
Ojcze, pociecho każdego cierpienia
Ojcze, dla najbardziej bezbronnych dzieci
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas!
Ojcze, dla najbardziej zrozpaczonych dzieci
Ojcze, dla najmniej ukochanych dzieci
Ojcze, dla dzieci, które Cię nie poznają
Ojcze, dla najbardziej smutnych dzieci
Ojcze, dla najbardziej zaniedbanych dzieci
Ojcze, dla dzieci, które najbardziej cierpią
Ojcze, dla dzieci, które walczą, aby przyjść Twoje królestwo
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przebacz nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami, Panie!
Módlmy się! Ojcze, za wszystkie Twoje dzieci prosimy Cię: obdarz je pokojem i zbawieniem w imię Najdroższej Krwi Twojego Syna Jezusa i w imię Najświętszego Serca Maryi! Amen.

Całą listę litanii znajdziesz tutaj: Litanie

Powiązane wpisy